You are here

2021-05-14

Väljarbarometern maj 2021

C (9,3%) högsta värde under mandatperioden

M 21,7 (+0,4)

L 2,9 (-0,2)

C 9,3 (+0,4)

KD 5,2 (+0,4)

MP 4,0 (-0,3)

S 26,9 (-0,9)

V 9,6 (+0,2)

SD 18,8 (-0,1)

 

En regering med S, MP och C med stöd av V får nu 49,8 procent (-0,5%) M, L, KD med stöd av SD får 48,6 procent
En regering med S, MP och C med stöd av V får starkt stöd av kvinnor 58,2 procent, men bland män stannar stödet vid 41,7 procent.

 

Ny ström från S till C
Inom politiken börjar det utkristallisera sig ett regeringsalternativ med S, MP, C med stöd av V.

Det kommer att påverka framförallt S och C på helt nya sätt. Om S vill få en del av de rörliga mittväljarna måste man gå högerut och då finns Centern där. Centerns ställningstagande innebär också att man kan rösta på Centern och få en S-ledd regering. Det kan innebära att S kläms mellan C och V. De som vill påverka S åt vänster kan rösta V och de som vill påverka S åt höger kan rösta på C.

I denna barometer kan vi se att strömmarna från S till C nu ökar. Man kan också fundera på vad detta skulle innebära för ministerposter och hur balansen i en sådan regering skulle se ut.

Centern skulle i det läget vara klart större än vad MP är i dagens regering. I denna barometer ser vi att det nu bara är två partier där det inte finns signifikanta skillnader mellan män och kvinnors stöd för partierna. Det är bara inom L och KD där det är jämt mellan könen.

De största skillnaderna är det hos MP, där männen stannar på 2,7 procent och kvinnorna på 5,3 procent samt i SD är stödet 12,7 bland kvinnor jämfört med 24,7 bland männen.

 

Moderaterna 21,7%
I april såg vi en signifikant nedgång för M. Denna nedgång fortsätter inte utan siffrorna stabiliseras vid strax under 22 procent. Bästa grupp är männen under 30 år (27%). Bäst går det i Stockholmsområdet (28%). Avståndet till S är sex procentenheter i Stockholmsområdet.

 

Liberalerna 2,9 %
Det verkar vara svårt för Liberalerna att ta sig upp från de låga siffrorna. Bäst går det i Göteborgsområdet där man når 6 procent. Man kan tro att detta är svårt att hämta upp men då skall man komma ihåg att KD låg på 2,7 procent vid motsvarande tid före förra valet.

 

Centerpartiet 9,3 %
Centerpartiet ligger nu just ovanför sitt valresultat. Deras ställningstagande om en S-regering verkar initialt att gynna dem genom att man kan se en ström från S till C. Avgörande för den framtida utvecklingen är nog politikens innehåll och vilken politik som väljarna kan se med Centern i en regering. Miljöpartiets mittposition är sedan länge borta men nu blir Centerns mittposition tydligare. Bästa grupp är fortsatt unga kvinnor (17%) man har svårare att locka männen (7,3%). Centerns förluster går huvudsakligen till Moderaterna.

 

Kristdemokraterna 5,2 %
Har hämtat upp sig från mars månads bottenläge. Är jämte L med relativ jämn fördelning av kvinnliga och manliga väljare. Förlusterna från valet har gått till M.

 

Socialdemokraterna 26,9 %
Socialdemokraterna står relativt stadigt i opinionen. Man har pendlat kring 27 procent de senaste månaderna. Bästa åldersgrupp är 65 plus (35,4%). Har börjat förlora väljare till Centerpartiet. Tidigare förluster har gått till M, SD och V. Så förlusterna har relativ stor spridning på olika politiska alternativ. Centerpartiets nya stöd till en möjlig S regering kan orsaka S stora problem genom att Centern kan blockera möjligheten att ta mittväljarna som S behöver för att kunna växa.

 

Miljöpartiet 4,0 %
Ligger kvar kring spärren. Starkast stöd bland unga kvinnor (9%).
 

Vänsterpartiet 9,6 %
Fortsatt stadigt mellan 9 och 10 procent. Starka bland unga kvinnor (19%). Svaga i gruppen 65 plus (5,7%)

 

Sverigedemokraterna 18,8 %
Partiet visar på fortsatt stabila siffror och ligger just ovanför sitt valresultat. Fortsatt största parti i Skåne med 26,3 procent. Förluster går främst till M.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350