You are here

2021-01-22

Väljarbarometern januari 2021

L fortsätter signifikant under spärren

M 22,4 (+0,7)
L 3,2 (+0,2)
C 8,1 (+0,4)
KD 4,9 (-0,5)
MP 3,7 (+/-0,0)
S 27,6 (-0,2)
V 10,0 (-0,3)
SD 18,6 (-0,3)

Coronan har politiken i sitt grepp
Politiken fortsätter att präglas av coronan. Julens handlande och resor bland ministrar har inte drabbat S. Förmodligen har bilden snarare varit att det varit politiker från alla läger som inte följt rekommendationerna. Coronaläget i stort gynnar de stora partierna M och S. Vad som kommer att hända när coronan sjunker undan vet vi inte men människors behov av att glömma pandemin kommer nog att vara stort så fokus kommer att flyttas så vi går ännu i väntas tider när det gäller opinionen. M visar på en signifikant uppgång sedan november. Kristdemokraterna visar på en signifikant nedgång sedan november och får sitt lägsta värde sedan augusti 2018. L och MP ligger under spärren.

Tro inte du är representativ men det har vi aldrig varit - Stora skillnader beroende på var man jobbar, ålder och kön.
I Sverige har vi stora skillnader mellan olika grupper i samhället. Nästan inga befinner sig i en representativ miljö där man träffar väljare i proportion till hur det ser ut i landet. Tänk själv, känner du två SD-väljare, tre socialdemokrater, en vänsterpartist, en halv MP- väljare och knappt en halv liberal? Nej de flesta känner oftast fler eller färre men inte lika många som det är i verkligheten.

Tillhör du ett LO-förbund är det vanligaste partiet SD. Inom TCO sjunker andelen SD-väljare till var sjunde. Är du kvinna är sannolikheten större att du röstar på ett rödgrönt alternativ än om du är man. Skulle männen rösta blir det blå alternativet störst. Skulle förstagångsväljarna få bestämma skulle M bli det största partiet och ge en tydlig blå övervikt. S har dryga 18 procent bland förstagångsväljarna men dubbelt så många bland de 75 plus (37,6%)

Skulle de som arbetar i offentlig sektor rösta skulle det bli en tydlig rödgrön övervikt och det motsatta om de privatanställda skulle vara de som avgjorde. Miljöpartiet får 7 procent i offentlig sektor men under 3 i privat sektor.

Är detta då något nytt att vi röstat olika i skilda kön, åldersgrupper eller typ av sysselsättning? Nej givetvis inte, men bra att komma ihåg ibland.

 

Socialdemokraterna 27,6 %
Partiet visar på fortsatt stabilitet och verkar klara de olika kriserna i coronahanteringen utan att det påverkar partiopinionen.


Liberalernas kris fortsätter 3,2 %
Krisen fortsätter men den blir allt mer påtaglig ju längre tid som går. Vi ser de stora diskussionerna om val av sida men det viktiga för ett parti är att man uppfattas ha en tydlig politik i minst en fråga. De nya väljarna finns hos Moderaterna och inte hos Socialdemokraterna eller Centerpartiet. Skulle man hämta väljare där måste man göra en tydlig omorientering av sin politik.

Centerpartiet 8,1 %
C ligger på sitt valresultat och verkar ha hanterat Federly-affären utan större konsekvenser för opinionssiffrorna.


Moderaterna 22,4 %
M verkar ha gynnats av Coronan och ligger fortsatt signifikant över sitt valresultat. Bästa grupp är män under 30 år där man nu når nästan 30 procent. Kristdemokraterna 4,9 % Partiet har sedan november en signifikant nedgång. Fastighetsaffärer och fester har nog blockerat en del av politiken.


Miljöpartiet 3,7 %
Miljöpartiet hamnar nu åter under spärren. Vi får se om det nya språkröret kommer att kunna förändra den bilden.

Vänsterpartiet 10,0 %
Partiet ligger fortsatt stabilt runt 10 procent. I ett antal mätningar har vi nu kunnat se att partiledarbytet inte har haft någon direkt effekt. Vi kan också se att det inte finns något direkt samband med förtroendet för partiledaren och väljarsiffrorna. Den nya partiledaren inledde med låga förtroendesiffror utan att det påverkar partisiffrorna.

Sverigedemokraterna 18,6 %
Partiet fortsätter som det tredje största partiet med en klar skillnad mot Moderaterna. Partiet missgynnas sannolikt av att Corona är så dominerande idag. Deras starka frågor lag och ordning och migration kommer dock säkert igen när Sverige är vaccinerat.

 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350