You are here

2021-02-12

Väljarbarometern februari 2021

L – Lägst siffra sedan 1967 och signifikant under spärren

M 23,5 (+1,1)
L 2,8 (-0,4)
C 8,1 (0,0)
KD 4,3 (-0,6)
MP 3,6 (-0,1)
S 27,6 (0,0)
V 10,0 (0,0)
SD 18,8 (+0,2)

Förändring i det politiska landskapet – sett över tid
Vi ser nu att det politiska landskapet tydlig förändrats, även om det inte sker signifikanta förändringar sedan januari. Vi ser hur den moderata trenden pekar uppåt, på ett år är ökningen 6 procentenheter. Sedan december 2020 är uppgången signifikant, med en ökning från 21,7 procent till dagens 23,5 procent.


S ligger kvar på samma nivå som förra månaden trots en ökad kritik kring coronahanteringen. Liberalernas kris verkar bara bli djupare med dagens rekordlåga nivå i mätningen. Ingen gång sedan 1967 har man legat så lågt i opinionen. Deras väljare har huvudsakligen gått till M, men också till C och S om ändock i lägre utsträckning. Det är med dessa siffor som Liberalerna nu måste navigera. Det är politiskt innehåll som lockar väljarna, men det kan vara vägvalen mellan M och S som kan skrämma bort dem.

KD har tappat nästan en tredjedel av sina väljare under ett år och har också en negativ trend. Tittar vi längre bort är nedgången än mer dramatisk då man en gång lyckades locka 12 procent av väljarna (april/maj 2019). Väljarna lämnar för att gå till M.


Socialdemokraterna 27,6 %
Partiet visar på fortsatt stabilitet och verkar klara de olika kriserna i coronahanteringen utan att det påverkar partiopinionen. Partiet är starka bland kvinnor (32,5%) och speciellt bra går det bland de äldre kvinnorna (40,3%). Däremot går det dåligt bland yngre män under 30 år (14,9%) Partiet har nästan 10 procentenheter fler väljare bland pensionärer än bland de förvärvsarbetande.


Liberalerna, lägst någonsin 2,8 %
Liberalernas problem blir allt svårare med dagen siffra på 2,8 procent och blir krisen allt tydligare. Pressen att göra något är stor, men det finns knappast några kortsiktiga lösningar. Partiet måste hitta en tydlig fråga som särskiljer dem från andra och kan locka tillbaka väljare främst från M.


Centerpartiet 8,1 %
Centerpartiet ligger på sitt valresultat och verkar på det hela taget ganska opåverkade av såväl corona som andra politiska händelser. Profilen är som tidigare, starkt stöd bland kvinnor och då framförallt bland unga kvinnor under 30 år.


Moderaterna 23,5 %
Moderaterna har under längre tid haft en stigande trend och på ett år har partiet ökat 6 procentenheter. Moderaternas styrka i opinionen sker på bekostnad av L och KD, det är således mycket kannibalism inom de borgerliga partierna. De lockar också tillbaka en del SD-väljare.


Kristdemokraterna 4,3 %
Partiet har sedan december en signifikant nedgång i sitt väljarstöd och har under ett år tappat en tredjedel av väljarna. Tittar vi över en längre tid är utvecklingen än mer negativ, men å andra sidan var partiet under 3 procent före valet 2018. Så KD är ett parti där vi ser mycket stora väljarströmmar både till och från partiet. Delvis är man mer beroende på andras svaghet än sin egen styrka. Väljarna går fram och tillbaka från M.


Miljöpartiet 3,6 %
Miljöpartiet hamnar nu åter under spärren. Det nya språkröret har inte förändrat bilden, men det brukar det ju inte heller göra. Nu blir det nya personer på de gamla ministerposterna och om detta får någon effekt får vi se under våren.


Sverigedemokraterna 18,8 %
Partiet visar på stabila siffror och ligger kvar på en oförändrad nivå sett till de senaste månaderna. Om vi däremot jämför ett år bakåt ser vi en tydlig nedgång i väljarstöd, partiet har uppenbarligen inte gynnats av läget under coronakrisen. Krisen har inneburit att deras frågor inte varit lika framträdande. Hur partiets stöd utvecklar sig när Sverige är vaccinerat vet vi ännu inte, men det beror mycket på vilken väg debatten tar. Lag och ordning samt migration gynnar SD medan ekonomi gynnar M och S.

 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350