You are here

2019-12-13

Väljarbarometern december 2019

Regeringen 29,3 procent
SD når 24,4 procent, delad förstaplats med S (24,6%)
Det är nu 25 procent av alla väljare som bytt partisympati sedan valet

 

Skiftet får betydelse
25 procent av alla väljare har nu ett och ett halvt år efter senaste valet bytt parti, så rörligheten är stor. Vi ser nu ett stort skifte i det svenska politiska landskapet. SD har sedan augusti 2019 ökat med 6,2 procentenheter. Det innebär att man fått mer än 400 000 nya väljare på mycket kort tid. Man skall dock komma ihåg att väljare som så snabbt rör sig kan vara snabba att röra sig åt nya håll. I takt med att partiet blir mer accepterat minskas också motståndet för att rösta på partiet, men det innebär också det motsatta. Om det känns lättare för väljarna att säga att man röstar på SD än tidigare kan det också vara lättare att att lämna partiet igen.
 
SD ligger nu under S med två tiondelar. Det innebär en delad förstaplats. Det är inte en signifikant skillnad mot november men partiet har ökat i varje mätning sedan augusti. Partiet finns nu starkt representerat över hela landet. Som regel är det största eller näst största parti. Det är det klart största partiet i Sydsverige, Malmöområdet, Norra mellansverige (Västmanland, Gävleborg o Dalarna) samt i Stockholms län förutom Stockholms stad. Vi ser en mycket stark uppgång i Stockholms läns valkrets (ej Stockholms stad) där partiet når 26,4 procent. Uppgången sedan valet är dryg 11 procentenheter. I Stockholms stad stannar partiet på 15 procent. I Göteborgsområdet får SD 19,3% och ligger därmed i samma nivå som S (20,3%) och M (20,5%).
 
Storleken på partiet påverkar på flera olika sätt. När ett parti blir så här stort innebär det att i allt fler miljöer är det nya normala att arbetskamrater, grannar eller bekanta röstar på SD. Det förändrar bilden av partiet. Att vara det största eller näst största ställer också nya krav på partiet. Om man vann väljarna på invandring och lag och ordning så kommer det att ställas nya krav att i väljarnas ögon ha en mer heltäckande politik. Det gäller framförallt om man vill försvara sina positioner när debatten flyttar till nya politikområden. Medias fokus kommer också att breddas när man nått denna nya position i opinionen. Partiet har sin tyngdpunkt bland mellaninkomsttagare och låginkomsttagare.
 

Moderaterna signifikant mindre än i september
Partiet ligger nu på 17,2 procent. Det är på samma nivå som i november men partiets problem blir allt större i takt med att de hamnar allt längre ifrån att vara det största oppositionspartiet.
Det blir extra tydligt när vi tittar på den tidigare starka moderatregionen Stockholms län utanför Stockholms stad. Där är man numera trea och SD är det största partiet. I göteborgsområdet ligger M på samma nivå som S med drygt 20 procent av väljarna bakom sig.

Centerpartiet 8,0%
Stödet för Centerpartiet fortsätter att ligga stabilt kring valresultatet. De verkar gå opåverkade igenom diskussionen om arbetsförmedlingen.

Kristdemokraterna 7,9 procent, -1,9 %
Kristdemokraternas nedgång är denna mätnings enda signifikanta förändring. Partiet ligger nu i närheten av sitt valresultat.

Liberalerna
Liberalerna når i denna mätning vattenytan och ligger precis på fyraprocentspärren. Partiet går bäst i Stockholmsområdet och Göteborgsområdet.

Miljöpartiet
Miljöpartiets stöd (4,7%) verkar inte vara knutet till att vi nu haft stor uppmärksamhet på miljöfrågor i samband med mötet i Madrid. Partiet verkar ha svårt att nå ut. Vi ser också i andra mätningar att partiets språkrör har det lägsta förtroendet.
 
Socialdemokraterna
S når 24,6 procent. Siffran är 3,7 procentenheter lägre än valresultatet. Det framställs ibland som en katastrofsiffra men samtidigt skall man komma ihåg att det inte är förvånande att ett regeringsparti tappar i en mellanvalsperiod. Analysen av tappet beror också mycket på vilken målbild den som analyserar har. Uppfattar man 28 procent som lågt blir naturligtvis en lägre siffra lätt en katastrof.  
Svagast är nu partiet i Malmöområdet och Göteborgsområdet. Bästa område är Norra Sverige och Småland där man når strax under 30 procent.
 
Vänsterpartiet
V ligger signifikant över sitt valresultat och når 9,7%. Man är starkast bland unga kvinnor under 30 år (18,6%), där man är lika stora som S.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350