You are here

2021-04-16

Väljarbarometern april 2021

M 21,3 (-1,6)
L 3,1 (+0,2)
C 8,9 (+0,1)
KD 4,8 (+0,4)
MP 4,3 (+0,1)
S 27,8 (+0,6)
V 9,4 (-0,3)
SD 18,9 (+0,5)
 

En regering med S, Mp och C med stöd av V får nu 50,3 procent
En sådan regering får starkt stöd av kvinnor 58,5 procent men bland män stannar stödet vid 42,4 procent.

 

Inga direkta effekter av Liberalernas ställningstagande L 3,1 procent
Vi ser inga direkta effekter av Liberalernas ställningstagande i regeringsfrågan. Det var heller inte väntat eftersom ställningstagandet innebär att man lättare kan få stödröster i valet men stödröster framträder inte förrän vid valet 2022.

Till dess måste partiet dock få ett opinionsstöd som gör att de potentiella stödröstarna tycker det är lönt att stödrösta. Då bör man ligga klart över 3 procent. Stödröstare vill ju inte känna att deras röst skulle vara bortkastade. Vi vet dock från andra underökningar att moderater blivit mer positiva till liberalernas partiledare. Det kan vara ett tecken på att strategin fungerar men beslutet måste också paras med konkreta politiska ställningstaganden som kan locka tillbaka de väljare som lämnade L för Moderaterna. Mycket kan dock ske i en valrörelse och den är ju en bit bort. Bäst går liberalerna i Göteborgsområdet där de får 5,5 procent.


Moderaterna 21,3% signifikant ned
I april ser vi att Moderaterna får en signifikant nedgång i opinionen. Redan i förra månaden bröts deras årsgamla uppgång. De ligger dock över sitt valresultat. Partiet verkar tappa bland de yngre väljarna. Tidigare har man varit det klart största partiet bland förstagångsväljare. Nu är Socialdemokraterna något större än M i denna grupp. Moderaternas bästa åldersgrupp är kvinnor över 65 år (25,1%).


Moderaterna största förluster går till SD. Även om partiet tappar totalt så går det bra i Stockholmsområdet där man nu når 29,5 procent. Det innebär att man har ett tydligt avstånd till Socialdemokraternas 25,4 procent. I länet innebär det att M har tagit tillbaka väljare från SD. Bäst går det i länet (31,3%). I Stockholms stad är siffran 24,4 % och där får S (25,2%) Näst bästa M område är Göteborg med 24,5 procent.
 

Socialdemokraterna 27,8 %
Socialdemokraterna står stadigt i opinionen med dagens 27,8 procent. Coronaeffekterna är fortsatt tydliga för partiet. Det ger stabilitet och minskad fokus på andra politikområden. Det kan både vara en nackdel och en fördel beroende på vilka frågor som blir viktiga i post Coronaperioden. I Stockholmsområdet når partiet 25,4 procent och i Göteborgsområdet 23,7 procent. partiet är något större i LO (33,5%) än SD (31,2%).

Vänsterpartiet
Ligger över sitt valresultat och når 9,4 procent. Starkare bland kvinnor 10,8 än män 7,9.


Centerpartiet 8,9 %
Centerpartiet ligger fortsatt på sitt valresultat. Deras ställningstagande om att kunna sitta i en S-ledd regering verkar inte ha påverkat opinionssiffrorna. Partiets starkaste åldersgrupp är fortsatt kvinnor under 30 år (14,6%).


Kristdemokraterna 4,8 %
Ligger fortsatt kvar under sitt valresultat. Bäst går det i Småland och Gotland med 7,2 procent.


Miljöpartiet 4,3 %
Ligger kvar på samma nivå som förra månaden. Vi ser inga långsiktiga effekter av att Per Bolund blivit miljöminister och Märta Stenevi blivit språkrör, även om vi såg att partiet tog sig ovanför fyraprocentsspärren i februari och verkar ligga kvar just ovanför även i april.


Sverigedemokraterna 18,9 %
Partiet visar på stabila siffror och ligger just ovanför sitt valresultat. Underliggande ser vi några förändringar över tid, De största är att man inte längre är lika starka i Stockholms län. Där når man nu endast 15,9 procent.
Tidigare har man varit upp i 24 procent. Här verkar Moderaterna tagit tillbaka förlorade väljare. I Stockholms stad stannar SD på siffran 8,2 procent. Starkast område för SD är Skåne (33,1 %. ej Malmö) men det går också bra i Norra Mellansverige (24,4 procent) samt Västsverige (23,5 procent).

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350