You are here

2019-05-24

Väljarbarometern 24 maj inför EU-valet 2019

Signifikant upp för C och ner för KD och Fi 

Många väljare har nu redan röstat men det är också en väldigt stor kvarvarande osäkerhet om hur man skall välja, idag på fredagen. Var fjärde väljare har ännu inte bestämt sig för vilket parti de skall rösta på. Till skillnad mot vanliga val kan den osäkerheten leda till att man inte röstar alls. 

Vi bedömer att röstviljan i detta val kommer att öka till 57 till 60 procent. Röstviljan är lägst hos moderater och kristdemokrater och det kanske mest förvånande med röstviljan är att vi ser en tydlig ökning av röstviljan hos sverigedemokrater. Det är svårt att säga vad det beror på. Sverigedemokraterna har dock varit i fokus både genom Socialdemokraternas tydliga fokus på SD i valdebatten och debatten om Peter Lundgren. Detta kan vara en anledning till att deras väljare mobiliseras, om de upplever fokusen som orättvist eller kommer från "eliten".    

Det har varit en turbulent vecka för partierna. Veckans fokus har legat utanför de politiska frågorna. Det påverkar alla partier på olika sätt. Sverigedemokraterna har fått ägna sig åt krishantering och inte åt de frågor som de är starka i. Kristdemokraterna har också fått sin slutvalrörelse förstörd av diskussionerna om Adaktusson. Det verkar som att röstviljan hos Kristdemokraterna går ner på grund av detta. Dock påverkar detta även de andra partierna, om inte heller de får diskutera sina frågor. Sammantaget innebär det att toppfrågorna miljö och migration fått mindre utrymme i media.    

Moderaternas resultat ligger i nivå med valresultatet från 2014 och får nu 14,4 procent. Partiet i EUvalet går bäst i Göteborgsområdet där man når 21 procent. Partiets sympatisörer har bland den lägsta röstviljan tillsammans med Kristdemokraternas väljare.

Liberalerna fortsätter på mycket låga nivåer men får nu 4 procent. Skulle man få fyra procent kommer man inte in i parlamentet. Det är inom möjligheternas ram men det är inte alls säkert att det går vägen. En fantastisk insats i slutdebatten kan vara en räddning. 

Centerpartiet når 10,3 procent. En klar ökning på 2,7 procent på bara en vecka. Centerpartiet är det parti som ökat mest sen vi startade mäta EU-valet i februari och är strax över 2014 års nivå (6,5%). Partiet går bäst bland kvinnor (13,1%).  Man är största parti bland de under 30 år där man når 21,5 procent. De verkar ha gynnats av sista veckans händelser samt lyckats med sin valkampanj. Det vi nu ser är att moderater som tidigare gick till Kd nu går till Centern. 

Kristdemokraterna ligger nu på 9 procent vilket är en klar nedgång från förra veckan. Man tappar kvinnliga väljare som verkar gå till Centerpartiet istället.  Tillbakagången under veckan sker främst i Stockholmsområdet.   

Socialdemokraterna får 23,1 procent och är strax under nivån från 2014 (24,2%). Partiet har fortsatt ett tydligt utflöde till Miljöpartiet jämfört med hur väljarna skulle rösta i ett riksdagsval. Partiprofilen visar på samma skeva åldersfördelning som i riksdagsval. Över 65 år ligger man på nästan 34 procent.  

Vänsterpartiet  får 8,3 procent. Vilket är marginellt lägre än förra veckan då man nådde 9,5 procent,  partiet går bra bland kvinnliga väljare (9,8%). 

Miljöpartiet får i denna mätning 10,0 procent. Bland unga under 30 år når man 17,6 procent.  

Sverigedemokraterna når 18,9 procent. Samtidigt ser vi att röstviljan ökar trots debatten. Sverigedemokraternas valledning verkar ha fått någon trigger som gör att röstviljan ökat markant. Det är dock fortfarande en utmaning för Sverigedemokraterna att få de egna riksdagsväljarna att rösta I EU-valet.  

FI når endast 0,5 procent i mätningen, så de ser inte ut att komma in i Europaparlament.  V gynnas av det minskade stödet för Fi. 

Övriga partier når endast 1,6 procent. Inget parti ser ut att växa så det kommer in i parlamentet 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350