You are here

2020-09-18

Väljarbarometer september 2020

Mp och L under spärren

M 20,6 (+ 0,3)
L 3,5 (-0,7)
C 8,2 (+0,4)
KD 6,2 (-02)
MP 3,8 (+0,2)
S 27,5 (-0,3)
V 8,9 (-0,3)
SD 19,8 (+0,1)

 

Stilla men krisen ligger kvar för L och Mp

I september ligger siffrorna ganska stilla. Det innebär att krisen fortsätter för både L och Mp.

Partier som ligger under 4 procents spärren utsätts för en stark intern press att göra något åt saken. Vi kan därför förvänta oss tydliga markeringar från båda dessa partier. Problemet för partierna är att de måste hitta konflikter som kan vara fram till valet 2022. Att nu få igenom förslag i budgetar eller överenskommelser räcker inte även om det kan lägga en grund.

 

För Liberalernas del behöver man främst locka moderatväljare fram till 2022. För Miljöpartiets del handlar det framförallt om att vinna väljare från S och i viss mån från V. Den gamla positionen som en brygga mellan de borgerliga partierna och S/V är sedan länge borta. Förstagångsväljarna är ytterligare en möjlighet. Ett nytt språkrör kan vara en ny startpunkt men vi vet också att det inte behöver få särskilt stora effekter. De nuvarande språkrören har dock så lågt förtroende att ett nytt språkrör borde ha lättare att förbättra positionen.

 

Moderaterna 20,6 %

Moderaterna går nu bäst utanför storstäderna där man når 23,8 procent. Bästa åldersgrupp är fortsatt män under 30 år (26,5 procent). TCO-medlemmarna är också en stor grupp (24,5%). Partiet gynnas av att ekonomi blivit viktigare, och man har också en stark position i lag och ordning.

Liberalerna 3,5 %

Det är fortsatt ett tufft läge. Yngre män under 30 år (6,3%) och äldre kvinnor (5,2%) är starka grupper. Störst flöde är mellan L och M men även C är en förlustkälla för L.

 

Centerpartiet 8,2 %

Annie Lööf är nu tillbaka. Det ger inga omedelbara förändringar. De största väljarflödena går till och från M och till och från S. Bäst går partiet bland högskoleutbildade (11,7%.).

 

Kristdemokraterna 6,2 %

Nästan på sitt valresultat. Går nu bäst i gruppen 65 plus (7,5%).

 

Miljöpartiet 3,8 %

Bästa grupp är kvinnor runder 30 år (7,9%), och bästa område är Stockholmsområdet där man når 5,1%.

 

Socialdemokraterna 27,5 %

Partiet ligger fortsatt nära sitt valresultat. Partiet gynnas av att ekonomi blivit viktigare för väljarna. Man kan notera att man vunnit flest nya väljare från landets storstadsområden, där nettovinsterna är nästan 4,5 procent. Det är framförallt kvinnor under 50 år som är de nya väljarna.

 

Vänsterpartiet 8,9 %

Partiet fortsätter att stärka sin ställning bland unga kvinnor. Där har man nu stöd från 23,6 procent. Totalt har man nästan dubbelt så många kvinnor (11,5%) som män (6,5%). Partiet har en mycket stark ställning inom offentlig sektor (11,9%).

 

Sverigedemokraterna 19,8 %

Partiet är största parti i Skåne och Västsverige, och ligger någonstans mellan sitt valresultat och sin toppnotering. Partiet gynnas av migrationsdebatten och lag och ordning men missgynnas troligen av att ekonomin blivit viktigare.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350