You are here

2020-10-16

Väljarbarometer oktober 2020

V signifikant upp. L fortsatt under spärren. 

 

M 20,6 (+/- 0,0)

L 3,2 (-0,3)

C 7,7 (-0,5)

KD 5,9 (-0,3)

MP 4,3 (+0,5)

S 26,4 (-1,1)

V 10,0 (+1,1)

SD 20,2 (+0,4)

Fortsatt stilla nedgång för S

I oktober ligger siffrorna ganska stilla men vi ser en signifikant uppgång för V och att S nu långsamt, mätning för mätning minskar. Man är klart över sitt pre corona värde men under sitt valresultat. Förlusterna går både vänsterut till V och högerut till SD och M. Partiet har klart svårare att nå män (22,6%) än kvinnor (30,4%). Förlusterna högerut är större bland männen än bland kvinnorna. När det gäller kvinnor under 30 år gör man nettovinster. Las-förhandlingarna har sannolikt varit negativa för S under mätperioden samtidigt som det gynnat V. Dock borde S gynnas av att ekonomi och sysselsättningsfrågor blivit viktigare.

 

V och Sjöstedt vinnare på bråket om Las

Detta är den sista mätningen där Sjöstedt är partiledare för V. Han avslutar därmed med glans med månadens 10 procent. Han började med att få 8,8 procent i januari 2012 men i valet 2014 stannade det på 5,7 procent och i valet 2018 8 procent.

 

L krisen fortsätter

Krisen för Liberalerna fortsätter och partiet når endast 3,2 procent av väljarna. Man skall dock komma ihåg att KD låg på 2,8 procent vid samma tid före valet 2018 så inget är omöjligt men det krävs minst ett tydligt budskap som kan slå igenom. Det får inte vara något som löses innan valet utan fortsätter som en konfliktfråga fram till valet 2022. Det måste sannolikt vara en fråga som kan locka M-väljare att rösta på partiet eftersom det är dit man förlorat många väljare. Bredden är inte så viktig för ett litet parti utan det räcker med en fråga som får genomslag.

 

Centerpartiet 7,7 %

Partiet är relativt opåverkat sedan valet 2018. Man ligger strax under eller strax över sitt valresultat i de flesta mätningarna. Partiets starka kvinnliga profil med 10,2 procent kvinnor och 5,4 procent män fortsätter. Både vinster och förluster kommer främst från M och i mindre utsträckning till och från S.

 

Moderaterna 20,6 %

Moderaterna har ganska jämn fördelning mellan storstad och andra städer. Bästa grupp är fortsatt unga män under 30 år och man är största parti bland förstagångsväljare (23,8%).

 

Kristdemokraterna 5,9 %

Nästan på sitt valresultat. Går nu bäst i gruppen 65 plus (7,5%)

 

Miljöpartiet 4,3 %

Partiet vinner och förlorar väljare främst till och från S. Partiet har numera väldigt liten kontaktyta med de borgerliga partierna och det gäller även de andra partierna i januariöverenskommelsen.

 

Sverigedemokraterna 20,2 %

Partiet ligger relativt stabilt under hösten. Partiet har skaffat sig en stark position i Stockholms län utanför Stockholms stad. Man har nu sin största nyrekrytering av väljare i storstäderna. Det innebär bland annat att partiet nu har flest väljare i Stockholms län utanför Stockholms stad, i den valkretsen når man nu nästan 24 procent av väljarna. Andelen av väljare som röstar på partiet är dock större i Skåne men eftersom det bor färre personer där bor flest välj

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350