You are here

2019-10-18

Väljarbarometer oktober 2019

Regeringen 29,9 %
Januaripartierna 42,2 %
SD på ny högsta notering 22,7 % Ingen signifikant skillnad mellan S och SD

 

Under den senaste månaden har budgeten presenterats och vi har sett stora diskussioner om kriminalpolitiken. Vinnaren av månadens politiska debatt är uppenbarligen SD. Centern och Socialdemokraterna verkar relativt opåverkade av detta, men för S finns en ökad underliggande ström som går till SD. S har dock lyckats kompensera detta från annat håll.

 

Tre av tio män röstar SD

Oktober innebär att Sverigedemokraterna når en ny högsta nivå på 22,7 procent. De gör en signifikant ökning sedan september.

Det är nu tre av tio män som röstar på partiet. De fortsätter därmed som det klart största partiet bland män. Näst störst bland män är Socialdemokraterna som får stöd av 22,6 procent. Andelen kvinnor i SD stannar på 15,2 procent. Det är framförallt den låga andelen (7,2%) bland unga kvinnor som drar ner den totala andelen bland kvinnor. I gruppen kvinnor över 50 år är partiet större än M men betydligt lägre än S.

Partiets nya väljare kommer huvudsakligen från M och S och under senare tid i ökande utsträckning från S.

Var bor då SD-väljarna? Här kan vi titta på procentandelar i olika delar av landet. Då går man bäst i Skåne/Blekinge (ex Malmö), men det går nästan lika bra i Värmland, Dalarna och Gävleborg. I Stockholmsområdet når partiet 17,8 procent vilket är något lägre än Moderaternas 20,7 procent. I göteborgsområdet får SD 19,7 och Moderaterna 21,5. I göteborgsområdet är nu SD lika stort som S (19,6%).

 

Liberalerna

Liberalerna når 3,9 procent i denna mätning. Den nya partiledaren har fortfarande en stor utmaning i att positionera partiet. Hur skall man manövrera mellan M och fyrpartiöverenskommelsen? Partiet är piskade att hitta en profil utanför skolområdet. Deras väljare är också betydligt mer kluvna inför regeringen och Moderaterna än vad Centerväljarna är. Ekvationen är inte lätt.

 

Centerpartiet

Centerpartiet får 8,4 procent. Starkaste åldersgrupp är kvinnor under 30 år där man når 17,6 procent.

 

Kristdemokraterna

Partiet har nu i flera mätningar minskat och når nu 6,8 procent i oktober. Inte en signifikant minskning från september men väl från augusti. Det man tog från Moderaterna har man nu nästan helt och hållit tappat. Partiets profil har nu en dragning åt fler kvinnor och något fler över 50 år än under. När man var som störst var man också bredare i åldersgrupperna och jämna mellan män och kvinnor.

 

Moderaterna

Moderaterna når 17,7 procent. Det är ingen signifikant nedgång sedan september men från augusti. Det innebär att partiet inte blivit vinnare på budgetdebatter, kriminalpolitik eller rapporter inför stämman. Partiet har under en längre tid gått bra bland unga män. Men nu tappar man något i denna grupp men man når ändå fler (25,1%) än i övriga åldersgrupper. Fortfarande bättre än snittet men klart sämre än tidigare i denna grupp. Partiet har återtagit de mesta av de förluster som man hade till Kristdemokraterna. Däremot förlorar man tydligt till SD, speciellt i åldrarna 50–64 år. Det gäller både män och kvinnor, även om förlusterna är något större bland männen.

 

Miljöpartiet

Miljöpartiet får 5,0 procent. Bästa grupp är kvinnor under 30 år där man når 11,7 % men i gruppen kvinnor 65 plus stannar siffran på 2 procent.

 

Socialdemokraterna

Nu efter budgeten får partiet 24,9 procent. Man når fler kvinnor (27,5%) än män (22,6%). Partiets åldersstruktur är fortsatt en stor utmaning för partiet. Tyngdpunkten ligger fortsatt på väljarna över 50 år. Man har svårt att attrahera de unga väljarna. Vi ser också att partiet tappar väljare i ökande utsträckning till SD. Det innebär att flödet är större till SD än till V. 

 

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet ligger nu på 9,2 procent vilket är strax över sitt valresultat. Partiets nya väljare kommer huvudsakligen från S och utgörs främst av kvinnor. Bland männen når man 7 procent men bland kvinnor 11,5 procent. I gruppen kvinnor under 30 år får man hela 19,5 procent och är därmed största parti bland kvinnor under 30 år.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350