You are here

2020-05-15

Väljarbarometer maj 2020

Corona-effekt fortsätter för S 31,7
Mp och L under spärren

M 18,6 (-0,6)
L 3,4 (-0,4)
C 7,2 (+0,3)
KD 6,1 (+0,2)
MP 3,9 (+0,4)
S 31,7 (+1,1)
V 9,0 (-0,4)
SD 18,9 (-0,6)

S lika stora som SD bland män

I april såg vi den sensationellt starka uppgången för S med 6,8 procentenheter. Den uppgången befästs i denna mätning genom att man ökar till 31,7 procent. Uppgången kommer från i stort sett alla partier även om den är minst från Kristdemokraterna. Det innebär att Socialdemokraternas nya väljare just innan både röstat på Moderaterna, Vänsterpartiet eller SD. Så dessa väljares utgångspunkter är väldigt olika, men gemensamt handlar det om en uppslutning för Coronahanteringen. Det gäller både hanteringen av smittan och landets ekonomi. Vi såg redan i april att den politiska agendan ändrats mot ekonomi, sjukvård och sysselsättningen. Detta gynnar S även utan Corona.

S är nu lika stora bland män som SD. I april var fortfarande SD det största partiet bland männen.

Partiet har ökat både bland män och kvinnor men något mer bland kvinnor där ökningen är cirka 10 procentenheter från mars till maj. Motsvarande ökning i åldersgrupperna 18–29 år (7 procentenheter) och 30–49 år (10 procentenheter) är också betydande och innebär att S nu är största parti i samtliga fyra åldersgrupper (18-29 år, 30-49 år, 50-64 år och 65+ år). Dock enbart nominellt störst i den yngsta gruppen där man följs av Moderaterna.

S har stärkts sig i de flesta regioner, man är största parti i såväl i Skåne som i Norrbotten. Enda region där man är nummer två är Göteborgsområdet där Moderaterna når 23 procent och S 21,9 procent, men skillnaden är här inte signifikant.

Varför går det då så bra För S när Mp, C och L uppträder på samma presskonferenser som S och står bakom samma förslag som S? Här finns en paradox för små partier. De må få igenom sin politik i gemensamma förhandlingar men för väljarna framstår det som att förslagen kommer från det stora partiet så även om det är L, Mp eller C som fått igenom sina förslag så uppfattas det ändå som Socialdemokraternas politik.

Samarbetspartierna ligger nu signifikant under sina valresultat. Läget är dock mest besvärlig för L som ligger under spärren. Fram till valet om två år måste speciellt L på ett tydligt sätt skilja ut sig från S. Man måste skapa någon form av konflikt för att nå ut till väljarna.

 

Moderaterna 18,6 %

Moderaterna ligger lite under sitt valresultat men är klart större än vad man var för ett år sedan då man hade 15,9 procent. Partiets bästa område är Göteborgsregionen där man når 23 procent. Fortsatt starkast är man bland män under 30 år (24%).

 

Liberalerna 3,4 %

Liberalerna fortsätter under fyraprocentsgränsen. Man skall dock komma ihåg att även KD låg under fyra procent under lång tid under förra mandatperioden så det går att ganska snabbt ändra siffrorna om man hittar rätt budskap. I Coronatider är det svårare att avvika från regeringen och bli tydligare. Partiet hade dock svårt även innan Corona att nå ut.

 

Centerpartiet 7,2 %

Sedan i mars har Centerpartiet tappat en stor del av en av sina starkaste grupper, kvinnor under 30 år. C når i maj 12,4 procent i denna grupp vilket är att jämföra med 19,5 procent i mars. Likt Mp och L hamnar man nu i skuggan av S.

 

Kristdemokraterna 6,1 %

Partiet ligger nu nära sitt valresultat på 6,3 procent. Men man skall komma ihåg att för ett år sedan hade partiet ett stöd på hela 12 procent så på ett år har man halverat sin väljarbas.

 

Miljöpartiet 3,9 %

Miljöpartiet fortsätter kring fyraprocentsnivån. Det gör man trots att språkröret Per Bolund varit ganska vanligt förekommande i samband med Corona. Det kan vara så att han framträder i frågor där Mp inte har en stark position och därför inte får något genomslag.

 

Vänsterpartiet 9,0 %

Partiet tappar något i Corona-tiderna men ligger ändå över sitt valresultat. Tappet går till S.

 

Sverigedemokraterna 18,9%

Jämfört med i höstas har nu partiet tydlig tappat väljare till både S och M. Partiet tappade sin position som största parti bland män i maj. Partiet ligger dock över sitt valresultat på 17,5 procent och för ett år sedan hade man 18,1 procent.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350