You are here

2020-06-12

Väljarbarometer juni 2020

Corona-effekt fortsätter för S 30,0
Mp och L under spärren


M 19,5 (+0,9)
L 3,4 (0)
C 7,0 (-0,2)
KD 6,8 (+0,7)
MP 3,5 (-0.4)
S 30,0 (-1,7)
V 9,6 (+0.6)
SD 18,9 (0)

 

S coronaeffekt består men SD åter störst bland männen

Trots den senaste tidens kritik mot regeringen så består huvudsakligen den största delen av coronaeffekten för S. Vi ser dock att SD åter har intagit positionen som störst bland männen. Vi ser inga större skillnader mellan första veckan och den andra veckan, så partiledardebatten i SVT verkar inte haft någon stor påverkan. Det hade varit extra viktigt för L och MP att göra avtryck i en sådan debatt. Nu misslyckades de med det målet.

 

I andra mätningar har vi sett ett minskat förtroende för regeringen men det verkar inte haft några större effekter på opinionssiffrorna. Det kan nog förklaras med att det minskade förtroendet kommer från de som inte anger S som parti.

 

Socialdemokraterna är fortfarande nummer ett i de flesta regioner utom i Göteborgsområdet där M och S nu är lika stora.

 

Även om coronaeffekten fortfarande består kan vi nog vänta oss förändringar i takt med att frågor som arbetslöshet, migration, försvar och äldreomsorg hamnar mer i fokus. Vi står också för ett partiledarskifte i Vänsterpartiet som påverkar den framtida bilden.

 

Unga väljarna

De unga väljarna skiljer sig ganska mycket från andra åldersgrupper. Bland unga män är M det största partiet följt av SD med 24 procent. I gruppen kvinnor under 30 år är det en knivskarp kamp mellan S (22,7%) och V (22,7%). Därefter följer M och C som båda får knappt 15 procent. MP har sitt starkaste fäste bland unga kvinnor och når där 7,1 procent.

 

Moderaterna 19,5 %

Moderaterna ligger nu nära sitt valresultat från 2018. Det är dock inte samma väljare utan man har bytt ut ungefär 25 procent av sin väljarbas från valet. Så partiet har gjort både vinster och förluster. Förlusterna har gått till S, KD och S. Vinsterna kommer från L och KD samt soffan.

 

Liberalerna 3,4 %

Partiet är nu i en svår sits. De hade problem före coronan och behöver nu hitta frågor som når ut till väljarna. Utgångsläget med svagt förtroende för partiledaren och nästan inga kvarvarande profilfrågor gör läget svårt men det gick för KD förra valet så det är möjligt.

 

Centerpartiet 7,0 %

Partiet samlar fler kvinnor (9,1%) än män (5,1%) Bäst går partiet bland högskoleutbildade (9,4%).

 

Kristdemokraterna 6,8 %

Partiet ligger något över sitt valresultat. De går bäst bland kvinnor mellan 30-49 år där man når 9,5 procent.

 

Miljöpartiet 3,5 %

Miljöpartiet har inte fått någon positiv effekt av coronan. Det ökade förtroendet för regeringen har inte kommit partiet till del.

MP är nu ett parti som inte tar väljare från de borgerliga partierna utan utbytet sker med S eller V. Det gör att MPs väljarbas blir mindre. Istället är det S som kan locka väljare från de borgerliga partierna.

 

Vänsterpartiet 9,6 %

Vänsterpartiet är som starkast i Göteborgsområdet (13,3%), Norra Sverige (13,3%) och i Stockholms stad (14,7%).

 

Sverigedemokraterna 18,9%

Jämfört med i höstas har nu partiet tydligt tappat väljare till både S och M. Partiet tappade sin position som största parti bland män i maj, men är nu återigen störst.

Trots tappet jämfört med i höstas ligger SD över sitt valresultat på 17,5 procent och får ett stöd nära det man hade för ett år sedan (18,1%).

 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350