You are here

2020-01-17

Väljarbarometer januari 2020

Regeringen 28,0 procent (-4,7 procentenheter sedan valet)
Fortsatt delad första plats mellan SD (23,8%) och S (23,5%)

 

Stabilt över julen
I grunden har inget hänt över jul och nyår. Utgångsläget för partierna är detsamma som det var i december. Vi ser inga signifikanta förändringar sedan förra mätningen.

Skulle det bli ett nyval idag skulle inte heller majoritetsförhållandena ändras givet att L skulle komma in i riksdagen. Regeringen har tappat 4,7 procentenheter sedan valet. Det vill säga i stort samma som de Socialdemokratiska förlusterna. Totalt har det rödgröna blocket förlorat 2,5 procentenheter sedan valet. De har framförallt lämnat till SD eller till soffan.

Vi kan notera att nominellt är SD största parti om än med enstaka tiondelar. Det har aldrig hänt förut i våra mätningar. Socialdemokraterna noterar en siffra på 23,5. Det är det näst sämsta som Sifo någonsin mätt. Den sämsta var i januari 2016 då man nådde 23,2 procent. Vänsterpartiet noterar sin bästa siffra sedan april 2002 då man också nådde 10,2 procent.

 

Vad ser vi då inför 2020?

Det är inte är troligt att de rödgröna blir så mycket mindre än dagens 38,2 procent med tanke på den andel av väljarna som säger sig stå till vänster i politiken. Möjligen skulle SD kunna ta lite fler S-kvinnor. Däremot kan det förstås ske omfördelningar inom de rödgröna partierna. Vi vet exempelvis inte vad en ny partiledare för V betyder för väljarna.

Vi ser också möjligheten att S lyckas ta väljare från samarbetspartierna L och C. Dock finns det inte särskilt många väljare att ta från L så då återstår främst C. Men C verkar ganska stabila. Då är det troligare att S lyckas ta tillbaka väljare från SD men det kräver antingen att man lyckas med lag och ordning eller invandringsfrågorna. Alternativt att debatten går i mer S-vänlig riktning och handlar mer om sociala välfärdsfrågor. En lågkonjunktur skulle kunna gynna S eftersom då går debatten mer över till ekonomiska frågor.

Moderaterna har idag stora problem med SD som är större än M i många regioner, däribland Stockholms län. Det är en svår position för M att vara nummer tre om man vill vara statsminsterkandidatparti i nästa val. Liksom S gynnas säkert partiet av en lågkonjunktur
eftersom partiet har en stark ställning i ekonomiska frågor samtidigt som det inte är SDs starkaste fråga.

L måste på något sätt slå sig in i debatten annars riskerar partiet sin plats i riksdagen. Det måste inte ske under 2020 men det kommer att fresta på att ligga runt de 4 procenten. Men KD klarade av det under senaste valåret så L har tid på sig men väljarna skall då främst komma från M.

Och hur går det för S, kan man öka genom att få fler kvinnor? Kommer man att lyckats med att ytterligare bredda sig och vinna fler politikområden om debatten flyttar från lag och ordning och invandring?

Sammanfattningsvis så är väl slutsatsen att det varken kommer att vara tråkigt att läsa om årets kommande väljarbarometrar eller att göra dem.

 

Moderaterna starkast i Stockholmsområdet
Partiet ligger nu på 17,5 procent. Partiet är klart starkare i Stockholmsområdet och då speciellt i länet utanför Stockholms stad där man når 25 procent. SD når dock samma nivå i länet utanför Stockholms stad.

Moderaterna går bäst i åldersgrupperna under 30 år både bland män och bland kvinnor, men bästa grupp är unga män.

 

Centerpartiet
Stödet för Centerpartiet fortsätter att ligga stabilt kring valresultatet. De verkar gå opåverkade igenom diskussionen om arbetsförmedlingen i december. Partiet är fortsatt mycket straka bland kvinnor under 30 år där man når hela 17,4 procent.

 

Kristdemokraterna
Här ser vi att sambandet mellan populär partiledare och opinionssiffror är liten. Ebba Busch Thor leder bland partiledarna men får ändå bara 6,6 procent. Det är förstås inte dåligt att ha högt förtroende som partiledare. Då kan man föra fram budskap men det är innehållet som gör att människor byter parti.

 

Liberalerna
Liberalerna når i denna mätning just under vattenytan. De har ett tufft läge men har å andra sidan tid fram till nästa val att finna något sätt att bli tydliga.

 

Miljöpartiet
Miljöpartiets stöd (4,5%) fortsätter kring valresultatet. Den intensiva debatten om klimat och miljö är inget som MP verkar kunna dra nytta av.

 

Socialdemokraterna
S når 23,5 procent, vilket är 4,8 procentenheter lägre än valresultatet. Stödet är klart knutet till ålder. Ju äldre väljarna är ju bättre går det. Skillnaden mellan män och kvinnor är nu mycket stor. 20 procent bland männen och 27 procent bland kvinnorna. Partiet förlorar väljare till V, SD och soffan.

 

Vänsterpartiet
V ligger signifikant över sitt valresultat och når 10,2%. Man är starkast bland unga kvinnor under 30 år (15,4%). Det är också ett tydligt storstadsparti.

 

Sverigedemokraterna
Det är nu två partier som tävlar om förstaplatsen i svensk politik. Vi ser hur partiet nu befäster sin ställning i Stockholms läns valkrets där man nu får 24 procent. Bra går det också i Skåne/Blekinge (ex malmöområdet) där man når 35 procent. Andra starka områden är Västsverige (29%) och Malmö med 28 procent.
 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350