You are here

2020-08-21

Väljarbarometer augusti 2020

S signifikant ner och L upp

S Coronaeffekt avtar något

Mp fortsatt under spärren

 

M 20,3 (+ 0,8)
L 4,2 (+ 0,8)
C 7,8 (+ 0,8)
KD 6,4 (- 0,4)
MP 3,6 (+ 0,1)
S 27,8 (- 2,2)
V 9,2 (-0,4)
SD 19,7 (+0,8)

 

Socialdemokraternas Coronaeffekt avtar

Vi ser att Coronaeffekten avtar för S, men fortfarande är partiet betydligt starkare än vad man var i mars 2020 då man nådde 23,8 procent. Nu ligger man nära sitt valresultat från 2018.

 

Den avtagande Coronaeffekten har sannolikt inte att göra med hanteringen av Corona utan snarare att den vanliga politiska agendan får större utrymme. Vi har frågor om migration där partierna ju inte kom överens utan får en möjlighet att profilera sig på sina egna linjer. Hösten kommer också innebära stora möjligheter för partierna att profilera sig. Det gäller ekonomin i stort, och sysselsättningen som vi inte vet vart den tar vägen. Vi ser också att profilering lönar sig. Liberalerna har gjort många framträdanden och utspel och tar sig nu ovanför vattenytan och når 4,2 procent.

 

Miljöpartiet fortsätter istället under fyra procent. Partiets tydliga krav i migrationsfrågan verkar inte ge någon effekt. Språkrören har också lågt förtroende vilket också bidrar till Mp:s svårigheter.

 

Det är nu två år till nästa val. Corona har gjort att det blivit än svårare att göra förutsägelser om läget. Vad vi vet är att chansen till stora förändringar finns där. Inte minst gäller det små partier. Hittar de en tydlig profilering kan fördubblingar i väljarkåren lätt ske.

 

Moderaterna 20,3 %

Moderaterna ligger nu fortsatt nära sitt valresultat från 2018. Partiet når lika många män som kvinnor totalt sett men går betydligt bättre bland unga män (31,6%) än unga kvinnor (15,2%). Bland kvinnor når man klart fler över 50 år (23,1%) än under (16,1%).

 

Liberalerna 4,2 %

En ökad profilering lönar sig det visar Liberalernas siffra. En signifikant ökning med 0,8 procentenheter är psykologiskt viktigt för partiet även om 4,2 procent inte är en hög siffra i sig. Bäst går det bland unga kvinnor där man når 8,1 procent.

 

Centerpartiet 7,8 %

Annie Lööf kommer nu i september tillbaka som partiledare vi får se vilken effekt det har. Partiet samlar klart fler kvinnor (10,0%) än män (5,7%) Bäst går partiet bland högskoleutbildade (9,8%).

 

Kristdemokraterna 6,4 %

Nästan på sitt valresultat. Starka bland unga män och äldre kvinnor.

 

Miljöpartiet 3,6 %

Miljöpartiet har fortsatta problem och fortsätter under spärren. De lyckas inte profilera sig i frågor som väljarna tycker det är värt att byta parti för. Tillsammans med språkrör som har lågt förtroende har de svårt att få väljarna att lyssna. De måste hitta konfliktämnen som väljarna är beredda att byta parti för. Migrationsfrågan verkar inte vara ett sådant område.

 

Socialdemokraterna 27,8%

Partiet går bättre bland kvinnor (30,1%) än män (25,7%), och går som tidigare bättre ju högre upp i åldrarna man kommer. Det gäller både män och kvinnor men den effekten är starkast bland männen. Bland unga män stannar partiet på 12,6 procent och går till 34,5 bland män över 65 år. Bland kvinnor går man från 20,9 procent till 34,8 procent. Även om partiet nu ligger nära sitt valresultat så har man förlorat 18 procent av sina väljare 2018 men vunnit nästan lika många från andra partier.

 

Vänsterpartiet 9,2 %

Partiet fortsätter klart ovanför sitt valresultat. Osäkerheten för partiet är förstås partiledarbytet. De går nästan aldrig att säga hur ett partiledarbyte påverkar ett parti. Jonas Sjöstedt har skaffat partiet en stark ställning inte minst bland kvinnor under 30 år där man når 22,8 procent. Kan den nya partiledaren utveckla det goda utgångläget och bredda partiet eller kommer partiledaren främst att försvara nådda positioner får vi veta så småningom och inte direkt vid skiftet.

 

Sverigedemokraterna 19,7%

Någonstans mellan sitt valresultat och sin toppnotering. Partiet gynnas helt klart av att partierna i migrationskommittén var oense men inte lika mycket som om M och S hade gjort upp. Sd:s stora problem är fortsatt den låga andelen kvinnor. Speciellt den låga andelen unga kvinnor under 30 år (4,2%). Utan kvinnor kommer partiet ha svårare att växa.

Partiet har störst andel av väljarna i Skåne (31,7%) utan för Malmö men flest väljare har man i absoluta tal i östra Mellansverige, Stockholmsområdet och först på tredje plats i Skåne.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350