You are here

2020-04-08

Väljarbarometer april 2020

Rekordökning för Socialdemokraterna (+ 6,8 procent)
Signifikant upp för S Signifikant ner för V, C och SD
Mp och L under spärren

M 19,2 (+1,2)
L 3,8 (-0,3)
C 6,9 (-1,5)
KD 5,9 (-0,9)
MP 3,5 (-0,5)
S 30,6 (+6,8)
V 9,4 (-1,8)
SD 19,5 (-2,7)

Stark Corona-effekt för S

Vi ser nu en rekordstark ökning för stödet för Socialdemokraterna. Sådana stora ökningar är mycket ovanliga. Plus 6,8 procentenheter får anses som mycket exceptionellt. För S vi inte sett en sådan stor ökning från en månad till en annan tidigare.

Ökningen kommer från olika håll. Både Centerpartiet och Moderaterna tappar till S. Miljöpartiet och V tappar också väljare till S. V ligger dock fortfarande över sitt valresultat. Man får också ett betydande tillskott från soffan. Väljare som varit missnöjda med S men inte valt ett nytt parti.

När det gäller SD tar S tillbaka en del av de väljare som gått från S till SD sedan valet. Även om vi ser en tydlig nedgång för SD ligger man klart över sitt valresultat.

Vi ser en tydlig nedgång för Samarbetspartierna som nu hamnar i skuggan av S. MP, C och L hamnar alla under sitt valresultat.

 

Moderaterna når 19,2 procent och närmar sig nu sitt valresultat.

Orsaken till uppgången för S handlar förstås om Corona-effekter. Det finns en klar uppslutning kring regeringen och dess åtgärder. Det är ett förväntad reaktion. Man sluter upp kring de som leder i oroliga tider. Här handlar det dock inte bara om kampen mot corona utan att krisen förflyttar den politiska agendan.

Coronakrisen flyttar debatten från lag och ordning och invandring till sjukvård och ekonomi. Ekonomi är frågor som både S och M är starka i. Lägg därtill oro för stor arbetslöshet bland många. I en undersökning som vi gjorde i veckan är var fjärde oroade för sina jobb. Det innebär samtidigt att frågor som SD är starka i faller tillbaka. Den omedelbara effekten av Coronakrisen kommer förstås att ebba ut men det är troligt att effekterna på ekonomin kommer att leva betydligt längre. Så vi kan nog förutse en förändrad poltisk agenda som gynnar M och S. Brottslighet och invandringsfrågorna försvinner förstås inte men balansen ändras ändå.

Socialdemokraterna samlar betydligt fler kvinnor (36%) än män (25%). Tittar vi på olika åldrar finner vi att det går bättre bland de äldre väljarna precis som tidigare. Bland män under 30 år får man 17 procent men i 65 plus är det 35 procent. I gruppen unga kvinnor är stödet 28 procent och hela 42 procent i 65+.

 

Moderaterna 19,2 %

Moderaterna närmar sig nu sitt valresultat. Partiet tar tillbaka en del av de väljare man förlorat till SD sedan valet 2018. Man vinner också väljare från andra borgerlga partier.

 

Liberalerna 3,8 %

Liberalerna just under fyraprocentsgränsen. Partiet hade redan tidigare svårt att nå ut. Coronakrisen verkar inte förbättra det läget.

 

Centerpartiet 6,9 %

Stödet för Centerpartiet har sedan valet brukat ligga mellan 8–9 procent. Nu sjunker man ner till 6,9 procent. Partiet hamnar nu i skuggan av S. Förlusterna går främst till M och S.

 

Kristdemokraterna 5,9 %

Partiet hamnar något under sitt valreultat trorts att partilledaren tillhör de med högt förtroende, men det räcker inte om man inte syns med ett tydligt budskap också.

 

Miljöpartiet 3,5 %

Miljöpartiet är nu Sveriges minsta parti och ligger tillsammans med L nedanför fyraprocentspärren. Även om regeringen ökar starkt i förtroende är det inte Miljöpartiet man kommer att tänka på utan det ökade stödet för regeringen gynnar S men inte MP. Detta trots att Per Bolund är ganska vanligt förekommande i samband med krisen så verkar detta inte gynna MP. Det kan vara så att att han kommer ut i frågor där MP är svaga.

 

Vänsterpartiet 9,4 %

Partiet tappar i Corona-tiderna något men ligger ändå över sitt valresultat. Tappet går till S.

 

Sverigedemokraterna 19,5%

Vi ser nu tydliga nedgångar för SD. Efter att ha varit uppe och konkurrerat om förstaplatsen med S tappar partiet nu väljare. Det har att göra med att deras starka frågor inte längre ligger lika högt eller kommit bort i debatten. Det kan vara så att väljare som bara en kortare tid varit SD-sympatisörer inte är lika trogna när frågorna om lag och ordning och invandring fått minskad betydelse. Partiet ligger dock klart över sitt valresultat och har netto ändå vunnit väljare både från S och M sedan valet 2018.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350