You are here

2022-03-18

Sifo Väljarbarometer Mars 2022

S 32,8 (+3,2)
V 8,6 (-1,5)
MP 2,7 (-0,9)
M 21,4 (+0,5)
C 7,0 (+0,1)
L 2,4 (-0,3)
KD 4,9 (-0,4)
SD 18,6 (-0,7)

Bästa värdet för Socialdemokraterna sedan mars 2014
Mars innebär ur opinionssynpunkt ett extraordinärt läge. Hela mätningen är gjord efter inledningen av Rysslands anfallskrig i Ukraina.

Den gynnar helt klart sittande regering med det osäkra omvärldsläget. Vi ser i mätningen att S går tydligt upp i opinionen. det gjorde man också i början av Covid-pandemin, som också skapade stor osäkerhet. Kriget påverkar inte bara oron utan också vad som diskuteras. Denna oro behöver inte bestå fram till valdagen den 11 september, men den kommer ändå under lång tid att prägla debatten. Att regeringen går upp i osäkerhetstider är förväntat. Hur det sedan går beror mycket på hur man upplever hur regeringen hanterar läget. I det här läget kommer mindre partier lätt bort och får svårare att hävda sig.

Socialdemokraterna (32,8%)
S går signifikant upp i mars. Mycket kan förklaras av krisläget men samtidigt fortsätter S att vinna mycket väljare i storstäderna. I Stockholmsområdet har man 34,2 procent det vill säga man går bättre där än i landet som helhet. Det är en snabb omsvängning.

Tittar man närmare på siffrorna ser man att det är i Stockholms stad som det går allra bäst med ett stöd på 35,1 procent. M ligger i staden långt efter på 21,4 procent. I övriga länet är skillnaden mindre, här ligger M på 27,1 procent och S på 30,9 procent. I göteborgsområdet når S 29,5 procent och M 20,5 procent.

Vi ser nu andra skiften, S är nu största parti bland förstagångsväljare (27,7%) följt av M på (22,2%). S är fortsatt starkare bland kvinnor (38,1%) men stödet har också ökat bland män (27,7%). Det innebär att S nu är större än SD (25,3%) bland män. Partiet får nya väljare från i stort sett alla partier utom KD.

 

Centerpartiet (7,0%)
Fortfarande starka bland kvinnor under 30 år (10,5%) men inte lika starka som tidigare. Partiet har också klart svårare att nå männen (5,8%) än kvinnorna (8,3%). Förlorar väljare till både M och S.

 

Kristdemokraterna (4,9%)
Fortsatt en bit över sitt valresultat men klart över 4 procentsspärren.


Moderaterna (21,4%)
Är nu klart större än SD. Moderaternas stora problem handlar om att man inte lyckas i Stockholm som tidigare var ett styrkebälte för M. Istället ser man sig kraftig slagna av S. Avståndet till S är nu drygt 15 procentenheter i Stockholms stad. Jämfört med det senaste riksdagsvalet vinner man något fler väljare än man förlorar. De största förlusterna går till SD och S.

 

Liberalerna (2,4%)
Tiden fram till valdagen krymper nu alltmer. Partiet verkar inte kunna hitta den fråga som tar dem över 4 procent. De har valrörelsen kvar men även då måste L hitta den rätta frågan.

 

Vänsterpartiet (8,6%)
Partiet närmare sig nu sitt valresultat från att under lång tid ha legat klart högre. Förlusterna går uteslutande till S. Partiet går betydligt bättre väljare under 50 år (12,5%) än över (4,8%). Partiet missgynnas i dagsläget av fokuset på kriget i Ukraina och hur det skall hanteras i Sverige.

 

Sverigedemokraterna (18,6%)
Tappar positionen som största parti bland män (25,3%). Kriget i Ukraina har förmodligen missgynnat partiet med många väljare som är för Nato. Deras starka frågor som lag och ordning kommer också bort och flyktingfrågan har fått ett annat fokus. Fortsatt starka i Sydsverige med ett stöd på 30,9 procent.


Miljöpartiet (2,7%)
En ny bottennotering för partiet, MP har inte haft så låg siffra sedan 1992. Starkast i Göteborgsområdet där man just når över spärrgränsen. De låga opinionssiffrorna går hand i hand med ett väldigt lågt förtroende för de bägge språkrören. Det är en svår uppförsbacke att få väljare att lyssna om man har lågt förtroende för dem som skall presentera partiets politik. Förlorar främst kvinnor till S.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350