You are here

2022-01-21

Sifo Väljarbarometer januari 2022

- Signifikant ner för KD till 4,4 procent
- MP och L signifikant under spärren MP nästan försvunnit från privat sektor, sämsta värdet sedan 1994
- En regering med S, MP med stöd av C och V får nu 50,7 procent
- M, L, KD med stöd av SD får 47,4 procent


S 31,1 (+0,0)
V 9,6 (-0,1)
MP 3,0 (-0,2)
M 20,9 (+0,9)
C 7,0 (+0,0)
L 2,9 (+0,1)
KD 4,4 (-0,7)
SD 19,2 (-0,5)

Stabilt i januari
Opinionssiffrorna är huvudsakligen stabila i januari. Den uppgång som vi sett för S stabiliseras nu. Tittar vi på enskilda veckor ser vi att uppgången för S fortsatte i förra veckan, men har sedan minskat under denna vecka. Det kan bl.a bero på debatt om elpriser för hushållen, coronaåtgärder och ett fokus på Coronakommissionen. Klart är att S nu ligger över sitt valresultat från 2018. S-sidan med MP, V och C leder fortfarande och når nu 50,7 procent. M sidan med L, KD och SD når 47,4 procent. Den gamla alliansen samlar endast 35,3 procent.


Socialdemokraterna (31,1%)
Socialdemokraterna får nu samma siffra som i december. Vi såg dock att de fortsatte upp i början av undersökningsperioden för att denna vecka falla tillbaka något. Sammantaget ligger man ändå över sitt valresultat. Elpriserna kommer sannolikt att vara i fokus i takt med att elräkningar skall betalas för december och januari. Energifrågan har därmed blivit viktigare för väljarna under den senaste tiden. Hanteringen av den kan därmed påverka opinionen. Socialdemokraterna har nu fått flest nya väljare från de som inte röstade i föregående val. Strömmen från enskilda partier är störst från C och därefter från V. Partiet går som tidigare allra bästa bland kvinnor (36%) och är jämnstora med SD (26,6%) bland männen (26,3%). Bland kvinnor över 65 år når man hela 45,7 procent.

 

Centerpartiet (7,0%)
Centerpartiets tapp ligger kvar i januari och förlusterna går huvudsakligen till S, som Centerpartiet stöttade i statminsteromröstningen. Vi vet också från andra undersökningar att Centerväljarna har stort förtroende för Magdalena Andersson, vilket säkert har bidragit till övergången. Samtidigt har man en ström av väjare som gått till M, men den är mindre. Man kan säga att Centerpartiets mittposition nu blivit mer svårmanövrerad. Man behöver ta tillbaka väljare från S för att nå sitt valresultat. Hittills har man inte lyckats etablera sig som en mellanväg för de som vill stödja en S-regering men ändå inte rösta på S. De väljarna går nu direkt till S. Centerpartiet är det parti som har allra lägst stöd inom LO, endast 1,6 procent av LO-medlemmarna stöder Centerpartiet.

 

Kristdemokraterna (4,4%)
Partiet tappar signifikant ner till 4,4 procent och tappet utgörs främst av en ström till M men vi hittar också väljare som går både till S och SD. Kristdemokraterna ligger nu långt under sitt valresultat på 6,3 procent. Vi har nu tre partier som ligger nära eller under spärrgränsen.

Moderaterna (20,9%)
I december låg Moderaterna i nivå med SD men nu har skillnaden ökat till 1,7 procent. Bäst går det för partiet i Malmö- och Göteborgsområdena. Svårigheterna i Stockholmsrådet är tydliga där S nu är tydligt större än Moderaterna. Störst problem har Moderaterna i Stockholms stad.

Liberalerna (2,9%)
Partiet ligger fortsatt långt under spärren och därmed inget nytt från Liberalerna men riskerna ökar för varje månad. Bäst går det för partiet i Göteborgsområdet då man når 4,1 procent.
 

Vänsterpartiet (9,6%)
Partiet är mycket starkt i storstadsområdena (15,8%). Stödet för Vänsterpartiet är starkare bland kvinnor (11,6%) jämfört med männen (7,7%).


Sverigedemokraterna (19,2%)
Sverigedemokraterna tävlar med M om platsen som näst största parti men har nu halkat tillbaka något även om avståndet inte är särskilt stort (1,7%). Tappar väljare till M och får väljare från S och M.


Miljöpartiet (3,0%)
Miljöpartiet får sitt sämsta värde sedan juli 1994 då man nådde 2,9 procent. Partiet har nu i stort sett försvunnit från den privata sektorn, endast 1,3 procent av privatanställda stöder partiet. Bäst går det för partiet i Göteborgsområdet (4,8%). Partiet ligger politiskt mellan S och V i väljarnas ögon. Största förlusterna går till S. Miljöpartiet har inte längre någon kontakt med borgerliga väljare, utan det är S som drar väljare från de borgerliga partierna.

 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350