You are here

2022-02-18

Sifo Väljarbarometer februari 2022

Huvudsakligen stabilt i februari

S 29,6 (-1,5)
V 10,1 (+0,5)
MP 3,6 (+0,6)
M 20,9 (+/-0,0)
C 6,9 (-0,1)
L 2,7 (-0,2)
KD 5,3 (+0,9)
SD 19,3 (+0,1)

Stabilt i ett extremt utrikespolitiskt läge.
I detta extrema utrikespolitiska läge vi befinner oss i, är det förvånande att S inte stärks. Det är något som vi kunde förvänta oss,. Det kan bero på den snabba uppgång för S som skett under Magdalena Anderssons första tid som partiledare och därmed tagit ut mycket av det utrymme för uppgång som fanns. Dessutom verkar det ju finnas en viss oenighet i de utrikespolitiska frågorna och dess hantering. Sammanfattningsvis kan man nog ändå säga att februari månad inte kan anses som representativ för ett valår då det snarare är inrikespolitik som avgör valen. Visserligen har friskolor, våldet och klimatet varit uppe för debatt, men det har ändå överskuggats av Rysslands krigshot.

Socialdemokraterna (29,6%)
Socialdemokraterna minskar med 1,5 procentenheter men nedgången är inte signifikant. Tittar vi närmare på S-siffrorna ser vi ett mycket intressant övertagande av opinion i Stockholms stad och län. I detta område är nu S klart mycket större än Moderaterna. S har 32 procent i Stockholms stad men Moderaterna stannar på knappt 21 procent. I länet har det inte lika stor skillnad (S 29,3%, M 25,6%). Även i Göteborgs- och Malmöområdena har S skaffat sig en stark ställning. I storstäderna tar S väljare direkt från M. I storstäderna finns det ett stort väljarutbyte mellan S och M, där S också förlorar mycket väljare till M. Men inget annat parti levererar så många nya väljare till S som M. Det kommer förmodligen att bli en viktig del för S i den kommande valrörelsen att behålla dessa tidigare M-väljare. Det kommer ju att bli en annan valrörelse än om man skall locka V-väljare till partiet. S är överlägset störst bland kvinnor med 34,5 procent men bland män är SD störst med 26,4 procent. Inom LO stannar S-andelen på 28,1 procent. Det innebär att S-andelen är större både inom TCO- och SACO-anslutna.

Centerpartiet (6,9%)
C fortsätter att ligga en bit under sitt valresultat. Når fler kvinnor (8,2%) än män (5,6%). C har förlorat nästan var fjärde väljare till något av de rödgröna partierna. Totalt har partiet förlorat 45 procent av sina väljare från 2018 men samtidigt vunnit andra väljare.


Kristdemokraterna (5,3%)
Partiet ökar signifikant upp till 5,3 procent. Partiet går bättre bland män (6,2%) än kvinnor (4,3%).
 

Moderaterna (20,9%)
Moderaterna ligger kvar på 20,9 procent. Moderaternas svårigheter i Stockholmsrådet blir allt tydligare där S nu är betydligt större än Moderaterna. Utan ett starkt stöd i Stockholm kommer Moderaterna inte att ha stora chanser att vinna valet. När vi ser en viss tillbakagång för S i andra delar stärker man sig istället i Stockholmsområdet. M:s svaghet i storstäderna syns tydligast i åldersgruppen 30–49 år. Bland de unga väljarna har man däremot ett mycket starkt stöd som nästan är dubbelt så stort som S-stödet.


Liberalerna (2,7%)
Partiet ligger fortsatt långt under spärren och därmed inget nytt från Liberalerna, men riskerna ökar för varje månad. 2,7 procent är också lite för långt från spärren för att man skall vara säker på stödröster.


Vänsterpartiet (10,1%)
Partiet är mycket starkt i storstadsområdena (14,8%). Stödet för Vänsterpartiet är starkare bland kvinnor (12,7%) jämfört med männen (7,5%).

Sverigedemokraterna (19,3%)
Sverigedemokraterna är Sveriges största parti bland männen med ett stöd på 26,4 procent. Kvinnorna fortsätter att vara SD:s problem eftersom stödet där stannar på 12 procent. SD gynnas av att lag och ordning fortsätter att vara viktiga i den politiska debatten men missgynnas säkert av det ryska krigshotet.

Miljöpartiet (3,6%)
Miljöpartiet fick i januari sitt sämsta värde sedan juli 1994 men lägger sig nu inte lika långt från spärrgränsen även om uppgången i sig inte är signifikant. Partiet har förlorat nästan hälften av sina väljare från 2018. Visserligen har man också fått ett tillskott men det visar ändå ett stort missnöje bland de väljare som röstade på partiet 2018.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350