You are here

2021-08-20

Sifo Väljarbarometer augusti 2021

M, L, KD med stöd av SD får 49,9 procent (-0,1 %)
En regering med S, MP och C med stöd av V får nu 48,8 procent (+-0,0 %)


M 21,8 (-0,6)
L 2,7 (+0,4)
C 8,6 (-1,3)
KD 4,9 (-0,2)
MP 4,2 (+0,7)
S 24,1 (-1,7)
V 11,9 (+2,3)
SD 20,5 (+0,3)

Stark uppgång för Vänsterpartiet
Vi ser nu de första effekterna av regeringskrisen under sommaren. Vinnaren är främst Vänsterpartiet som lyckats ta 2,3 procentenher nya väljare. Sedan valet har man ökat från 8,0 procent till dagens 11,9 procent. Det är partiets bästa siffra sedan 2001 även om de hade över 11 procent vid årsskiftet 2019/2020.


Partiernas agerande under hösten kommer att ha stor betydelse för den fortsatta opinionsutvecklingen. Hur Kommer V att agera och hur påverkar det S?


Vänsterpartiets agerade och genomslag påverkar inte bara S utan också i stor utsträckning C. Om V får igenom många förslag på bekostnad av C, vad kommer då att hända med C-väljarna? Hur kommer väljarna under hösten att uppfatta C som ett borgerligt parti eller ett parti som ingår i samma block som S, MP och V? Om C uppfattas ingå i ett block med S kan det innebära att S-väljare lättare kan rösta på C men det kan också innebära en ökad förlustrisk för C.

Eftersom partierna måste förhandla och rösta i en rad sakfrågor samt budgeten under hösten kommer bilden av partierna att förtydligas. Detta leder sannolikt till nya väljarströmmar. Redan nu har tre av tio väljare bytt parti. Fördelen för Kristersson bygger förstås på att L kommer in i riksdagen annars blir ju siffrorna till fördel för Löfven.

 

Centerpartiet (8,6 %) på sitt valresultat
C ligger nu på sitt valresultat. Man kan då förledas att tro att inte hänt så mycket bland C-väljarna men tittar man närmare på strömmarna ser man att nästan 35 procent har lämnat partiet, men samtidigt har man fått lika många nya väljare. De nya väljarna kommer främst från L och S men även en del från M och soffan.

Förlusterna har gått till M och S. Det innebär att de största nettoförlusterna sker till M. Från andra undersökningar ser vi att partiet uppfattas gå till vänster och ligger starkt i mitten på en höger-vänsterskala. Till höger om S men nu även en bit från de gamla allianspartierna. 

Partiet är starkast bland unga kvinnor under 30 år (13,9 %) men har under senare tid försvagats i denna grupp.

 

Liberalerna fortfarande under riksdagsspärren (2,7 %)
En bra bit kvar till de 4 procent som behövs och tiden krymper fram till valet. I valrörelsen får alla partierna en boost men då får de inte ligga för långt ifrån.


Kristdemokraterna 4,9 %
Går bättre bland män (6,1 %) än kvinnor (3,6 %).

 

Moderaterna 21,8%
Ligger kvar runt 22 procent och har under sommaren utjämnat skillnaderna mellan män och kvinnor. Bästa grupp är väljare under 30 år, bland män under 30 år når de 29,4 %, och bland unga kvinnor når de 24,2 %. Bland förstagångsväljarna når de männen bättre (24,9 %) än kvinnorna (19,8 %).

 

Socialdemokraterna 24,1 % signifikant nedgång
Socialdemokraterna visar på en signifikant nedgång över sommaren. S är nu nere på pre Corona nivån från mars 2020 då S hade 23,8 procent. Förlusterna går till V (2,6 %), SD (1,7 %) och M (1,3 %). Sammantaget har de större förluster till höger 4,2% (varav C 0,8%) än till vänster (3,2 %). Det är en svår utmaning att förlora väljare både till höger och vänster.

Hur Centerpartiet uppfattas kommer också att bli betydelsefullt. Om C uppfattas som ett parti som stöder S kan det blir lättare för de som ligger år höger i S att gå till C.

Partiet går betydligt bättre bland kvinnor (28,7 %) än bland män (19,8 %). Just bland män har S också en extrem ålderstrappa. Under 30 år når de 11,5 procent av männen men över 65 år är siffran 30,2 procent.

 

Vänsterpartiet 11,9 % signifikant uppgång
Regeringskrisens stora vinnare får nu 11,9 procent. I valet 2018 fick V totalt 8 procent. Med dagens siffror skulle Vänsterns riksdagsgrupp öka med runt 50 procent. Vinsterna kommer förstås från S (2,6 %) men också en del från MP (0,8 %).

Starka bland kvinnor (14 %), förstagångsväljare (17,1 %) samt bland kvinnor under 30 år (18,3 %).

 

Sverigedemokraterna 20,5 %
Förluster till Moderaterna och vinster från M, S och Soffan. Klart största parti i Skåne (30,1 %) men flest Sverigedemokrater finns i Stockholms län eftersom det där bor fler människor

 

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350