You are here

2022-05-19

Sifo Anseendeindex organisationer 2022

Årets undersökning av anseendet för 40 stycken svenska organisationer innebär att Friluftsfrämjandets långa (sex år) svit som högst rankad organisation bryts. 2022 intas topplaceringen av Radiohjälpen (som ingår i undersökningen för första gången). Radiohjälpen får dessutom det högsta uppmätta värdet (73) sedan den första mätningen (2011) genomfördes.

Det höga anseendet för Radiohjälpen kan ses som en stark sympatiyttring där organisationens insamlingskampanjer till förmån för Ukraina varit mycket synliga.

En annan organisation som mäts i undersökningen för första gången är Svenska kyrkan, som noteras för ett relativt lågt index (30). På en punkt är dock Svenska kyrkan en mycket tydlig vinnare, organisationen kan utnämnas till den mest välkända. 51 % uppger att de känner till Svenska kyrkan ”ganska bra” eller ”mycket bra”. Det är ett stort avstånd ner till den näst mest välkända organisationen (Radiohjälpen, 34 %).


Våren 2022 är redan historisk sett till händelser i vår omvärld, men det genomsnittliga indexet är trots detta mycket stabilt. Genomsnittsorganisationen i undersökningen har ett anseendeindex på 40, en enhet högre än 2021. Jämförelsen haltar av naturliga skäl, men anseendet för organisationer är därmed högre än för statliga myndigheter, i alla fall om vi ser till genomsnittsmyndigheten 2021* (anseendeindex 35).

* Sifo Anseendeindex Myndigheter 2022 publiceras 5 juli (Almedalsveckan).


För enskilda organisationer finns det dock ett par större negativa förändringar jämfört med 2021. Vårdförbundet (-13 enheter) och Naturskyddsföreningen (-7) har tappat mest. En förklaring kan vara att frågorna dessa organisationer driver – sjukvård respektive miljö och klimat - tappat i uppmärksamhet och betydelse i skuggan av andra samhällsfrågor (t ex försvars- och utrikespolitik och energifrågor). Detta ser vi tydligt i den senaste upplagan av vår undersökning Mediemätaren för perioden januari-mars 2022.

Ingen organisation har ökat sitt anseende nämnvärt sedan ifjol.


Anseende är inte bara förtroende
Sifo Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens förtroende för en viss organisation. Indexet bygger också på uppfattad kvalitet av organisationens tjänster och hur framgångsrik organisationen uppfattas vara.
 
Varsamhet i jämförelsen – olika förutsättningar
Blandningen av organisationer i undersökningen gör att jämförelser mellan nivån i anseende mellan olika organisationer ska göras med varsamhet.


Anseendet som framgångsfaktor
Ett gott anseende ger handlingsutrymme och goda förutsättningar att över tid både vara framgångsrik i sin verksamhet och skapa stolthet hos sina medarbetare och medlemmar. Men mer än så, ett gott anseende ger också fördelar i kontakter med andra viktiga intressenter för organisationen, till exempel potentiella medarbetare och medlemmar, politiker, leverantörer eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

 

Johan Orbe

Client Director

0707-918448