You are here

2021-05-25

Sifo Anseendeindex Organisationer 2021

Friluftsfrämjandet toppar för sjätte året i följd listan när Kantar Public rankar anseendet för ett urval av svenska organisationer 2021 utifrån allmänhetens uppfattning. Friluftsfrämjandet inte bara toppar listan, organisationen har dessutom stärkt sin position jämfört med 2020.  

Ifjol såg vi en ganska tydlig ”coronaeffekt” - det genomsnittliga indexet (40) ökade med 3 punkter jämfört med 2019 (37). Denna positiva utveckling ser ut att ha dämpats i år; genomsnittet för de 36 organisationer som ingår 2021 är 39.

Ett generellt och återkommande mönster är att fackförbund på tjänstemanna- och akademikersidan åtnjuter högre anseende än LO-förbunden. I år kan vi dock notera att detta gap har minskat; LO-förbunden ökar som grupp med två punkter, medan tjänstemanna- och akademikerförbunden tappar fyra punkter respektive en punkt.

Studerar vi enskilda organisationer i denna, den elfte upplagan av mätningen, är resultaten som helhet överlag stabila för de flesta organisationer, även om några tydligt har ökat respektive tappat i anseende jämfört med 2020:

Ökar tydligt:

— Byggnads: +12

— Friluftsfrämjandet: +5

— Teknikföretagen: +5

Tappar tydligt:

— TCO: -9

— Polisförbundet: -8

— Lärarnas Riksförbund: -5

 


Sifo Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens förtroende för en viss organisation. Det bygger också på uppfattad kvalitet av organisationens tjänster och erbjudande och hur framgångsrik organisationen uppfattas vara.
 

Ju mer man vet om den, desto bättre gillar man organisationen
En generell framgångsfaktor är kännedom om organisationen. Ju djupare kännedom, desto högre är anseendet. Detta är allmängiltigt, och gäller inte bara intresseorganisationer utan även för företag och för myndigheter. 


Varsamhet i jämförelsen – olika förutsättningar
Blandningen av organisationer i undersökningen gör att jämförelser mellan nivån i anseende mellan olika organisationer ska göras med varsamhet. Det blir lite som att jämföra äpplen och päron.


Anseendet som framgångsfaktor
Ett gott anseende ger höga frihetsgrader och goda förutsättningar att över tid både vara framgångsrik i sin verksamhet och skapa stolthet hos sina medarbetare och medlemmar. Men mer än så, ett gott anseende ger också fördelar i kontakter med andra viktiga intressenter, om det så är potentiella medarbetare och medlemmar, politiker, leverantörer, partners eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Johan Orbe

Client Director

0707-918448