You are here

2021-07-01

Sifo Anseendeindex Myndigheter 2021

Myndigheter med ett gott anseende kan på ett trovärdigt sätt prata med allmänheten. Deras råd blir lyssnade till, inte ifrågasatta. Dess medarbetare behöver inte förklara och försvara sin arbetsgivares aktiviteter och det blir lättare att rekrytera nya kollegor.
 

Målgrupp: Allmänheten, 18-79 år

Urval: Vi har använt Sifopanelen, en slumpmässigt rekryterad panel, för intervjuer med ett representativt urval av boende i Sverige. Varje intervjuperson har bedömt 2-3 slumpmässigt utvalda myndigheter (villkor: minst namnkännedom)

Urvalsstorlek: Totalt 13 606 intervjuer.

Metod: Webbaserad enkät

Fältperiod: 30 maj – 14 juni 2021

Johan Orbe

Client Director

0707-918448