You are here

2017-07-03

Myndigheternas anseende 2017

Anseendet i nedförsbacke för Statens Fastighetsverk och Arbetsförmedlingen
Fyra kraftiga nedgångar och två starka ökningar bland myndigheterna i Kantar Sifos Anseendeindex för myndigheter 2017.


Konsumentverket står stadigt i anseendetoppen liksom 2016. Fyra myndigheter tappar dock i årets undersökning: Statens Fastighetsverk (-17), Arbetsförmedling (-8), Försäkringskassan (-7) och Migrationsverket (-6).

  • Det stora problemet för Arbetsförmedlingen är att folk inte uppfattar att de förmedlar jobb.  Bara en enda procent av befolkningen tycker att deras verksamhet fungerar. Frågan är om de ens finns kvar i nuvarande skepnad om ett år, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Kantar Sifo. 
     
  • Den nedgång SFV gör är direkt kopplad till den mediegranskning som TV4 gjorde och som föranledde att polisen hämtade GD på hans kontor. Kriser som slår mot högsta ledningen har en kraftig effekt på anseendet, säger Sonja von Lochow, senior medieanalytiker på Kantar Sifo. 

Starkast ökning står Försvarsmakten och Kriminalvården för – de ökar tio respektive sju steg, vilket också är en signifikant skillnad mot fjolåret.

  • Hos Försvarsmakten är de kompetenta medarbetarna en stark drivkraft bakom det höga anseendet. Deras ansvarsområde har också fått ökad uppmärksamhet, kopplat till den värnplikten och omvärldskonflikten, konstaterar Kantar Sifos Toivo Sjörén. 

 

Kontakta gärna:
Toivo Sjörén, opinionschef
0701842350, toivo.sjoren@tns-sifo.se

Sonja von Lochow, senior medieanalytiker
0733744070, sonja.von.lochow@tns-sifo.se

 

Om undersökningen
Kantar Sifo har på eget initiativ ställt frågor om myndigheternas anseende. Totalt 12 515 personer svarat från ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterad onlinepanel. Frågorna besvarades under perioden 29 maj – 14 juni 2017.

Sonja von Lochow

Client Director

0733-744070