You are here

2022-05-03

Mediemätaren - Hur politik diskuteras i media (jan- mars, 2022)

Mediemätaren är den största sammanhållna, återkommande analysen som görs i Sverige av samtalet kring svenska riksdagspartier och partiledare i sociala och redaktionella medier.

Denna rapport visar bland annat:

  • Försvar och utrikespolitik går från att ha varit undanskymda frågor till att helt dominera periodens medieagenda.
  • Miljö och energi forsätter att ha en stark ställning i debatten. Det handlar till stor del om höga priser på energi och drivmedel.
  • Migration/integration minskar marginellt men ändrar framför allt karaktär. Nu är det flyktingströmmarna från Ukraina som står i fokus.
  • Lag och ordning och sjukvård är två frågor som tappar utrymme. I det senare fallet är det ett minskat intresse för pandemin som ligger bakom.
  • S dominerar nyhetsflödet, till stor del drivet av partiets och Magdalena Anderssons omfattande utrymme kopplat till försvar och utrikespolitik.
  • Även M stärker sin ställning och ökar för andra kvartalet i rad. Partiet syns mycket i debatten om ett svenskt Nato-medlemskap.
  • På tredje plats ligger SD, ett parti som syns mest i sociala medier. Partiets inställning till Putin och Nato står i fokus av rapporteringen.
  • V:s mediebild försvagas under perioden från starka nivåer. Det är partiets initiala motstånd mot vapenexport som tynger mest.
  • MP:s publicitet minskar kraftigt. Särskilt tydligt är tappet för Per Bolund, som i slutet av förra året tillhörde de mest synliga partiledarna.

Mediemätaren följer det politiska samtalet i redaktionella medier, Facebook och Twitter sedan hösten 2017. Från augusti 2019, inkluderar mätningen även de talade medierna podd, YouTube, radio och TV, tack vare ett samarbete med All Ears.

Från oktober 2019 har vi även utvidgat vårt underlag för tidningar och nyhetssajter.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Ulla von Lochow

Dataanalytiker

0701-84 22 45