You are here

2021-11-02

Mediemätaren - Hur politik diskuteras i media (augusti - september, 2021)

Mediemätaren är den största sammanhållna, återkommande analysen som görs i Sverige av samtalet kring svenska riksdagspartier och partiledare i sociala och redaktionella medier.

Denna rapport visar bland annat:

 • Socialdemokraterna ökar sin dominans i media jämfört med övriga partier.
 • Stefan Löfvens avgång, nomineringen av Magdalena Andersson och höstbudgeten genererar stort intresse.
 • Per Bolund har en ovanligt framträdande roll och syns näst mest av partiledarna i nyhetsmedia.
 • I fokus står Cementa, kärnavfallshanteringen och energipriserna, områden där MP också får en hel del kritik.
 • Centerpartiet har fortsatt hög synlighet. Partiet är aktivt i debatten om budgeten och syns också i samband med stämman.
 • Liberalernas publicitet fortsätter minska och Nyamko Sabuni är nu den partiledare som syns minst. Samtidigt är medietonen bättre än tidigare i år.
 • Perioden präglas av att det är sakfrågorna snarare än det politiska spelet som dominerar rapporteringen.
 • Publiciteten om miljö och energi nästan fördubblas och frågan ligger nu på tredje plats i medieutrymme.
 • En tydlig trend är att klimat och energipolitik allt oftare diskuteras tillsammans. Överlag har publiciteten blivit mer lokal och har oftare fokus på konkreka frågor.
 • Lag och ordning är den fråga som genererar mest medieutrymme. Bakom positionen märks fortsatt omfattande publicitet om gängkriminaliteten.
 • Utbildning syns något mer än tidigare. Att flera partier lyfter vinstfrågan och friskolornas roll skapar en mer ideologisk debatt än på länge.
   

Mediemätaren följer det politiska samtalet i redaktionella medier, Facebook och Twitter sedan hösten 2017. Från augusti 2019, inkluderar mätningen även de talade medierna podd, YouTube, radio och TV, tack vare ett samarbete med All Ears.

Från oktober 2019 har vi även utvidgat vårt underlag för tidningar och nyhetssajter.

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852

Ulla von Lochow

Dataanalytiker

0701-84 22 45