You are here

2019-07-10

Mediebild, opinion och faktakoll i klimatfrågan

Kantar Sifo har under första halvan av juni genomfört en stor undersökning om allmänhetens syn på klimatfrågan. Undersökningen leder fram till tio övergripande slutsatser.

Ladda ner 10 slutsatser om allmänhetens syn på klimatfrågan här.

Läs mer

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574

Per Söderpalm

Medieanalyschef, Kantar Public

0706-218852