You are here

2019-08-26

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2019

För åttonde året i följd presenterar Kantar Sifo sitt anseendeindex för svenska lärosäten. Även i år ligger de i allmänhetens ögon forskningstunga, tekniska lärosätena och våra äldsta universitet stabilt i toppen. Chalmers har högst anseende följt av Lunds universitet, som ökar, och Kungliga Tekniska högskolan. I botten av rankingen ligger de regionala högskolorna. Eventuella jämförelser gör sig bäst mellan lärosäten med likartade förutsättningar.

Jonathan Wennö

Affärsområdeschef

0709-839574