You are here

2017-08-22

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

För sjätte året i följd presenterar vi anseendeindex för svenska lärosäten. De i allmänhetens ögon forskningstunga, tekniska lärosätena och våra äldsta universitet ligger i topp. Chalmers har högst anseende följt av Kungliga Tekniska högskolan och Lunds universitet. Därefter rankar de något yngre universiteten. I botten av de undersökta lärosätena ligger de regionala högskolorna. Eventuella jämförelser gör sig bäst mellan lärosäten med likartade förutsättningar.

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350