You are here

2022-05-09

Kantar Public Anseendeindex Företag 2022

Anseendet som framgångsfaktor
Kantar Public Anseendeindex handlar inte bara om den svenska allmänhetens tilltro till eller intryck av ett visst företag. Det berättar också om vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver företagen.

Ett gott anseende ger större frihet och goda förutsättningar att över tid vara både framgångsrik i sin affär och skapa stolthet hos medarbetare. Men det ger också viktiga fördelar i kontakten med viktiga intressenter som kunder, politiker, blivande medarbetare, partners eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

13:e årliga undersökningen
Anseendeindex Företag 2022 är Kantars 13:e årliga mätning av anseendet för ett urval stora medieintensiva företag samt några nischaktörer. Vi gör den för att bygga egen kunskap om vad som driver anseendet men erbjuder den också som underlag för fördjupade presentationer och samtal kring anseendets påverkan på affären.

Erik Lundbom

Account Dircetor

0733-147726