You are here

2020-11-30

Extramätning hösten 2020: Anseendeindex myndigheter

Efter önskemål genomförde Kantar Sifo under hösten 2020 en extramätning av Anseendeindex Myndigheter. En kort rapport finns längre ner på sidan. Anseendeindex mäter dels allmänhetens tilltro och intryck av en viss myndighet, dels vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver myndigheten.

Ett gott anseende ger höga frihetsgrader och goda förutsättningar att över tid både vara framgångsrik i sin verksamhet och skapa stolthet hos sina medarbetare. Men mer än så, ett gott anseende ger också fördelar i kontakter med de viktigaste intressenterna, om det så är politiker, medarbetare, journalister eller samarbetspartners. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till. Aldrig har det varit så tydligt som i år, 2020, då coronapandemin slår hårt mot landet och världen. 

Om du vill läsa ännu mer om allmänhetens tillit, tankar och beteende under coronapandemin, finns gott om fakta samlade sedan mars 2020. 

Johan Orbe

Client Director

0707-918448