You are here

2020-05-29

Anseendeindex Organisationer 2020

Friluftsfrämjandet toppar precis som ifjol listan när Kantar Sifo rankar svenska organisationer 2020 utifrån anseende bland allmänheten. Naturskyddsföreningen respektive Hörselskadades Riksförbund är i högt på listan likt i fjol. Ny på listan och med starkt anseende är Astma- och allergiförbundet.

 

Intressant i årets undersökning är att många fackföreningar stärker sitt anseende tydligt. Det kan vara en effekt av coronakrisen då medlemstillströmningen till facken ökat, men också att vissa yrkesgrupper får ett stort stöd i samhället. Två exempel på det är Vårdförbundet som stärks 16 punkter från 20 till 36 och Kommunal som klättrar 18 punkter från 4 till 22.

 

Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens förtroende för en viss organisation. Det bygger också på uppfattad kvalitet av organisationens tjänster och erbjudande och hur framgångsrik organisationen uppfattas vara.

 

Ju mer man vet om den, desto bättre gillar man organisationen

En generell framgångsfaktor är kännedom om organisationen. Ju fler som har en djup kännedom, desto högre är anseendet. Det är allmängiltigt, vad eller vem vi än mäter anseendet för. För intresseorganisationer, för företag och för myndigheter. 

 

Varsamhet i jämförelsen – olika förutsättningar

Blandningen av organisationer i undersökningen gör att jämförelser mellan nivån i anseende mellan olika organisationer ska göras med stor varsamhet. Det blir lite som att jämföra äpplen och päron.

 

Anseendet som framgångsfaktor

Ett gott anseende ger höga frihetsgrader och goda förutsättningar att över tid både vara framgångsrik i sin verksamhet och skapa stolthet hos sina medarbetare. Men mer än så, ett gott anseende ger också fördelar i kontakter med de viktigaste intressenterna, om det så är potentiella medarbetare, medlemmar, politiker, uppdragsgivare, partners eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Johan Orbe

Client Director

0707-918448