You are here

2019-05-07

Anseendeindex organisationer 2019

Friluftsfrämjandet toppar precis som ifjol listan när Kantar Sifo rankar svenska organisationer 2019 utifrån anseende bland allmänheten. Även organisationerna på platserna två och tre är desamma som 2018: Naturskyddsföreningen respektive Hörselskadades Riksförbund. Hörselskadades Riksförbund står dessutom för en tydlig ökning jämfört med 2018, + 8 punkter.

Ledarna står för den största negativa förändringen 2019 (-10), vilket inte är någon överraskning med tanke på flera medieavslöjanden tidigare i våras om vidlyftig representation och ledningens förmåner.

Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens förtroende för en viss organisation. Det bygger också på uppfattad kvalitet av organisationens tjänster och erbjudande och hur framgångsrik organisationen uppfattas vara.

Ju mer man vet om den, desto bättre gillar man organisationen
En generell framgångsfaktor är kännedom om organisationen. Ju fler som har en större kännedom, desto högre är anseendet. Det är allmängiltigt, vad eller vem vi än mäter anseendet för. För intresseorganisationer, för företag och för myndigheter. 

Trovärdighet i media en fortsatt viktig egenskap
Förutom de grundläggande egenskaper som skapar anseendet undersöker vi ett antal mer konkreta egenskaper som i olika hög grad driver anseendet. På generell nivå är de drivkrafter som tydligast driver anseendet 2019 ett allmänt gillande och respekt samt trovärdighet i media. Att ha en skicklig ledning och att organisationen fyller en viktig funktion för sina medlemmar i framtiden är andra viktiga drivkrafter. I de specifika analyserna, kan vi se hur väl allmänheten tycker att respektive organisation presterar på dessa och andra faktorer.

Varsamhet i jämförelsen – olika förutsättningar
Blandningen av organisationer i undersökningen gör att jämförelser mellan nivån i anseende mellan olika organisationer ska göras med stor varsamhet. Det blir lite som att jämföra äpplen och päron.

Anseendet som framgångsfaktor
Ett gott anseende ger höga frihetsgrader och goda förutsättningar att över tid både vara framgångsrik i sin verksamhet och skapa stolthet hos sina medarbetare. Men mer än så, ett gott anseende ger också fördelar i kontakter med de viktigaste intressenterna, om det så är potentiella medarbetare, medlemmar, politiker, uppdragsgivare, partners eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Johan Orbe

Client Director

0707-918448