You are here

2019-07-01

Anseendeindex för Myndigheter 2019

Anseendet som framgångsfaktor
Kantar Sifos anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens tilltro eller intryck av till en viss myndighet. Det innehåller också bedömning av vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver myndigheten.

Ett gott anseende ger höga frihetsgrader och goda förutsättningar att över tid både vara framgångsrik i sin verksamhet och skapa stolthet hos sina medarbetare. Men mer än så, ett gott anseende ger också fördelar i kontakter med de viktigaste intressenterna, om det så är politiker, medarbetare, journalister eller samarbetspartners. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Johan Orbe

Client Director

0707-918448

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350