You are here

2015-09-24

Anseendeindex Lärosäten 2015

Medborgarnas förtroende för svenska lärosäten är över tid viktigt för lärosätenas attraktivitet och trovärdighet. Det blir lättare att rekrytera personal och studenter men inte minst är anseendet en bra försäkringspremie vid händelse av en kris. TNS Sifo har på nytt genomfört ”Anseendeindex för svenska lärosäten". Undersökningen förklarar varför olika lärosäten har olika högt anseende i medborgarnas ögon. 21 lärosäten ingår i undersökningen och resultatet presenteras offentligt i form av ett anseendeindex. För den som är intresserad presenteras undersökningen fördjupande med unika analyser och samtal. I dessa presentationer fördjupas bland annat vilka attribut som är viktiga i respektive lärosätes bild hos allmänheten. Vilka är lärosätets styrkor och svagheter? Vad behöver lärosätet förbättra för att stärka sitt anseende?

Toivo Sjörén

Opinionschef

0701-842350