You are here

2018-05-07

Anseendeindex Intresseorganisationer 2018

Trovärdighet i media viktigaste drivkraften för organisationers anseende

Friluftsfrämjandet toppar Kantar Sifos Anseendeindex för organisationer 2018, följt av Naturskyddsföreningen och Motormännens riksförbund. Kommunal står för årets starkaste anseendeökning, om än från låga nivåer. TCO tappar mest, men är också en organisation vars anseende pendlat under de sju år vi följt anseendet för organisationer i Sverige. 

Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens tilltro eller intryck av till en viss organisation. Det innehåller också bedömning av vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver organisationen. Läs gärna mer om hur vi mäter anseende eller kontakta mig så berättar jag mer. 

Ju mer du vet, desto bättre gillar du organisationen
En genomgående framgångsfaktor är andelen personer som har en djup kännedom om organisationen. Ju fler som har en djup kännedom, desto högre är anseendet. Det är allmängiltigt, vad eller vem vi än mäter anseendet för. Så även för intresseorganisationer. 

Däremot, vilket är intressant, ser vi inte i det här urvalet att kännedom i sig självt nödvändigtvis driver anseendet i jämförelse med andra. Dels beror det på att de flesta av organisationerna har relativt hög kännedom. Dels hyser många antipatier mot en del organisationer av politiska eller andra skäl. Antipatierna mot en del organisationer med hög allmän kännedom kan alltså leda till lägre anseende hos den breda allmänheten.

Läs gärna hur några organisationer värderar allmänhetens åsikt.  

Trovärdighet i media viktigaste drivkraften
Förutom de grundläggande egenskaper som skapar anseendet testar vi ett antal mer konkreta attribut som i olika hög grad driver anseendet. På generell nivå är de drivkrafter som tydligast driver anseendet 2018 ett allmänt gillande och respekt samt trovärdighet i media. Att man upplevs bidra positivt till samhället och att organisationen fyller en viktig funktion för sina medlemmar i framtiden är också viktiga drivkrafter generellt. I de specifika analyserna, kan vi se hur väl allmänheten tycker att respektive organisation presterar på dessa och andra faktorer.

Varsamhet i jämförelsen – olika förutsättningar
Blandningen av organisationer i undersökningen gör att jämförelser mellan nivån i anseende mellan olika organisationer ska göras med stor varsamhet. Det blir lite att jämföra äpplen och päron. Men det är intressant ändå att se hur förutsättningarna spelar stor roll för en organisations maximala anseende.

Utmaningarna varierar med förutsättningarna. Allmänhetens förväntningar och krav på organisationen sätts utifrån den verksamhet den bedriver. Och det är grunden för dess möjligheter att bygga ett starkt anseende.

Anseendet som framgångsfaktor
Ett gott anseende ger höga frihetsgrader och goda förutsättningar att över tid både vara framgångsrik i sin verksamhet och skapa stolthet hos sina medarbetare. Men mer än så, ett gott anseende ger också fördelar i kontakter med de viktigaste intressenterna, om det så är potentiella medarbetare, medlemmar, politiker, uppdragsgivare, partners eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli lyssnad till.

Johan Orbe

Client Director

0707-918448