You are here

2019-04-27

Anseendeindex Företag 2019

Anseendet som framgångsfaktor
Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om den svenska svenska allmänhetens tilltro till eller intryck av ett visst företag. Det berättar också vilken kvalitet och framgång svenskarna tillskriver företagen.

Ett gott anseende ger större frihet och goda förutsättningar att över tid vara både framgångsrik i sin affär och skapa stolthet hos medarbetare. Men det ger också viktiga fördelar i kontakten med viktiga intressenter som kunder, politiker, blivande medarbetare, partners eller journalister. Det är helt enkelt lättare att bli att lyssnad till.

 

Erik Lundbom

Account Dircetor

0733-147726