You are here

Frågan om miljö och klimat är högst på agendan. De flesta vill göra skillnad, men få har vägen framåt klar för sig. Tillsammans skapar vi nya möjligheter för er att utvecklas som organisation och som ansvarstagande samhällsaktör.

Hanna Stolpe

Marketing communication

+46 (0)76-5362215

Kreativ marknadskommunikatör och innehållskreatör med särskilt intresse för mediekultur och varumärken.

Elin Fura

Project Manager

076-536 22 83

Utbildad företagsekonom med specialisering inom organisering och marknadsföring. Inriktad på innovationsarbete och förändringsledning.

Mimi Diego

Senior Consultant Insights

+46 (0) 709 25 36 22

Ekonom i grunden med fokus på research om konsumenters relation till varumärken och kommunikation. Djupt fascinerad av hur människor förstår och relaterar till sin omgivning och hur det påverkar förutsättningar för kommunikation och förändring.

Ekologisk hållbarhet för framtidens organisationer
Vägen till organisations - och marknadsstrategier som gör skillnad och positionerar din organisation som ansvarstagande samhällsaktör i frågan om miljö och klimat.
Contact: 
Hanna Stolpe
Share Image: 
Ekologisk hållbarhet för framtidens organisationer
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Block Contact: 

Behöver du utveckla solida organisations - och marknadsstrategier i frågan om miljö och klimat?

Kontakta oss!

Alternative header: 
Invert background: