ORVESTO Junior

I ORVESTO Junior beskrivs barns och ungdomars mediekonsumtion och konsumtionsmönster.

ORVESTO Junior undersöker årligen medie- och konsumtionsvanor bland barn och ungdomar i åldrarna 7-15 år. I Junior mäter vi bland annat i vilken utsträckning barnen läser tidningar, lyssnar på radio eller podcasts, tittar på tv eller streamar film, klipp eller serier, och hur de surfar från olika plattformar. Förutom barnens medievanor tar vi även reda på deras matvanor, aktiviteter, intressen, och vad de önskar sig. Vi undersöker också hur barnen påverkar sina föräldrars konsumtion.

Undersökningen genomförs både postalt och på webben tillsammans med barnets målsman. Totalt samlar vi in 2000 svar från barn och ungdomar varje år, vilket motsvarar ca 900 000 barn runt om i Sverige.

Hör av dig så berättar vi mer!

Johanna Ollevik

Media, Stockholm

0701-842075

Share Image: