You are here

2022-09-15

ORVESTO Näringsliv 2022

I ORVESTO Näringsliv tillfrågas de som är aktiva på den svenska arbetsmarknaden om allt som rör det egna yrkeslivet och lite till. 

Den yrkesarbetande befolkningens mediekonsumtion är central i undersökningen: vi kartlägger allt från läsning av dagspress och branschpress till beteendet på olika digitala plattformar och sociala medier. Men ORVESTO Näringsliv innehåller mycket mer än så. Utöver bransch, befattning och ledningsställning, vet vi bl.a. vilka som fattar beslut och inom vilka områden, vad som är viktigt att tänka på som arbetsgivare, vilken relation medlemmar har till (och med) sitt fackförbund och vilka informationskanaler som används i tjänsten. Läs mer om ORVESTO Näringsliv på www.kantarsifo.se/orvesto-naringsliv eller kontakta oss på sesamesupport@kantarsifo.com om du vill veta mer.

ORVESTO Näringsliv 2022 genomfördes under perioden 29 mars – 10 maj 2022. Totalt har 11 529 personer deltagit, som representerar en population om nästan 4,9 miljoner yrkesverksamma människor i åldrarna 21-65 år och med en taxerad årsinkomst på minst 100 000 kr. Samtliga respondenter har svarat på undersökningen digitalt.

Här bjuder vi på några färska insikter från årets undersökning