You are here

Postala intervjuer

Vår postala fältverksamhet håller högsta klass!

Postala intervjuer

Vår postala fältverksamhet håller högsta klass och har mycket höga kvalitetskrav.

Årligen genomför vi över 120 000 postala intervjuer för privata företag, myndigheter, universitet, medicinska institutioner etc. Under 2016 skickade vi ut över 1 350 000 utskick.

Vi har kontinuerligt investerat i ny teknik inom bl.a. kuvertering och scanning. Därför ligger Kantar Sifos postala verksamhet i framkanten vad gäller effektiv datainsamling.

I många undersökningar använder vi också en design som möjliggör för respondenterna att på ett enkelt svara antingen via post eller på nätet för att säkerställa en så hög svarsfrekvens som möjligt. Denna kombination av onlineundersökningar möjliggör också för respondenten att svara på olika språk.

Hör av dig så berättar vi mer!

Share Image: