You are here

Personliga intervjuer

Vi genomför årligen mer än 12 000 personliga intervjuer i Sverige.

Personliga intervjuer

Sverige är ett vidsträckt land med en ojämnt fördelad befolkning, vilket skapar en utmaning för att genomföra riksrepresentativa undersökningar med personliga intervjuer.

Som ett av få marknadsundersökningsföretag i Sverige kan Kantar Sifo erbjuda en rikstäckande organisation med erfarna personliga intervjuare som representerar 95 % av befolkningen.

Många kunder med mycket högt ställda krav på representativitet när det gäller undersökningar med personliga intervjuer, som t.ex. EU, har valt att använda Kantar Sifo för denna typ av krävande undersökningar.

Vi genomför årligen mer än 12 000 personliga intervjuer i Sverige, alla genomförda genom att intervjuarna använder tablets vilket garanterar en genomgående hög och jämn kvalitet och en snabb leveranstid.

Vi har också en organisation med erfaren personal och effektiva rutiner för att genomföra t.ex. alla typer av lokaltester, smaktester etc.

Hör av dig så berättar vi mer!

Share Image: