You are here

Online

Vår internetpanel håller hög kvalitet!

Online

Kantar Sifo har en egen Internetpanel som kanske är den största i Sverige, innehållande över 100 000 svenska panellister, vilket täcker in de flesta målgrupper runt om i landet och skapar representativet i urvalet.

Samtliga panellister har rekryterats genom riksrepresentativa telefonintervjuer eller via postala undersökningar. Det finns ingen möjlighet för självrekrytering till vår panel.

Vi har omfattande bakgrundsinformation om våra panellister, som uppdateras kontinuerligt, vilket gör det möjligt att rikta undersökningar till specifika befolkningsgrupper.

Kantar Sifo genomför över 1 600 000 onlineintervjuer årligen med hjälp av världsledande system så som Nipo och Dimensions.

Sverige är i framkant när det gäller att anta ny teknik, det är därför inte förvånande att mer än 50 % av alla genomförda undersökningar med våra panel görs på smartphones eller plattor. En siffra som också ständigt ökar.

För att möta denna stora utmaning med mobilanvändning, arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra undersökningar för att vara användarvänliga på mobila enheter.

Genom samarbete med våra Nordiska Kantarbolag har vi också möjlighet att erbjuda enhetlig nordisk undersökning med samma höga kvalitetskrav.

 

Share Image: