You are here

VI HJÄLPER ER GÖRA SKILLNAD OCH FINNA NYA INSIKTER!

Vi har lång erfarenhet av att tala med och lyssna till människor i deras roll som kunder, konsumenter och samhällsmedborgare.

Vill du veta mer, kontakta oss så berättar vi mer!

Felaktig e-postadress
Ett oväntat fel har inträffat

Tack för din kontaktförfrågan.Vi återkommer till dig inom kort. 

Ja, jag vill bli kontaktad av Kantar Sifo. 
Genom att klicka på "Skicka" godkänner jag Integritetspolicy

Kvalitativ metod

Kvalitativa metoder används för att få förståelse för människors behov, drivkrafter, värderingar och attityder på djupet i de roller som de har - som konsument, medborgare, förälder eller beslutsfattare. Genom våra fokusgrupper ger vi dig insikter som hjälper din verksamhet att driva innovation och att skapa bättre produkter, tjänster och kommunikation för din målgrupp

Fokusgrupper, djupintervjuer och undersökningar på nätet​
Beroende på vad studien ska användas till rekommenderar vi det tillvägagångssätt som är bäst för ämnet. Det kan vara fokusgrupper/ gruppdiskussioner, IRL eller online. I fokusgruppen samlar vi människor med olika bakgrund och erfarenhet för att få ta del av olika perspektiv allt beroende på det specifika projektet. Fokusgrupper kan göras i det fysiska rummet eller i digitalt, i en eller flera städer och länder för att komma så nära där människor faktiskt är beroende på vad projektet behöver och vad våra kunder efterfrågar.

Vi genomför personliga intervjuer där vi behöver för att komma närmare själva besluts- eller konsumtionssituationen - i hemmet, på arbetsplatsen eller i butiken.

Från insikt till utveckling och förändring

Resultat och rekommendationer från oss har legat bakom många framgångsrika innovationer, skapat tydligare varumärken och mer lojala kunder och medlemmar åt våra uppdragsgivare. Genom att höra deltagarna från t ex fokusgrupper berätta om sina upplevelser, tankar, värderingar och förväntningar med egna ord får vi en djupare förståelse för att skapa bättre produkter, tjänster och kommunikation.

Vi har stor erfarenhet av utvecklingsarbete för snabbrörliga varor, sällanköpsvaror, bank- och försäkringstjänster, mediekonsumtion, hälsa, teknik såväl som B2B. Vi har även bred erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor och frivilligorganisationer.

Rekrytering
Att hitta rätt deltagare är A och O i kvalitativa undersökningar. Vi söker sällan den genomsnittlige konsumenten till våra gruppdiskussioner eller djupintervjuer. Istället skapar vi insikter baserade på personer som har en viss profil – de som är högfrekventa användare av en viss produkt eller tjänst, de som följer en viss diet eller de som är extra kreativa. Vi har även god erfarenhet av att intervjua svåra målgrupper – barn, ungdomar och de som formar framtiden.

Genom tät dialog med våra rekryterare säkerställer vi att vi hittar deltagare som har rätt profil för uppdraget och som har lätt för att sätta ord på sina erfarenheter, känslor och reaktioner oavsett vilken typ av undersökning det är.

Egna lokaler
Våra ljusa och fräscha lokaler ligger på Vasagatan bara någon minuts promenad från T-Centralen och Arlanda Express, enkelt och tillgängligt för deltagare såväl som kunder. Vi har all teknik som krävs för genomförande av hög kvalitet och vi månar om att göra mötet med dina kunder avslappnat och kreativt.

Vårt team 
Här kan du läsa mer om vilka vi är, våra kompetenser och drivkrafter.

Kontakta oss
Vill du veta mer? Maila oss på kvalitativt@tns-sifo.se eller  kontakta någon i teamet direkt

Cecilia Platzack

Account Director

0704-181625

Min drivkraft är att finna win-win-lösningar som skapar värde både för köparen och säljaren.

Pierre Wanger

Senior Research Executive

08-507 423 78

Pierres drivkraft är att följa det kvalitativa projektet från ax till limpa och att ge uppdragsgivare råd kring möjliga vägval.

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Alternative header: 
Invert background: 
Contact form title: 
Vi har lång erfarenhet av att tala med och lyssna till människor i deras roll som kunder, konsumenter och samhällsmedborgare.
Contact form text: 
Vill du veta mer, kontakta oss så berättar vi mer!