You are here

2022-09-14

SVENSKARNA HAR SAGT SITT: JAG ÄR INTE MIN ÅLDER

Varför definiera dina målgrupper?

Att definiera och segmentera målgrupper är inte lika enkelt idag som det en gång var. Generationssegment som Millennials och Babyboomers delar såklart en hel del kollektiva kulturella händelser och upplevelser, vilket präglar värderingar, livsval och världsbild. Men globalisering och digitalisering har bidragit till ett alltmer splittrat medieutbud som skänkt oss oändliga valmöjligheter när det gäller vad vi vill ta del av, när och hur.

Att människor lever och konsumerar medier såväl som varor och tjänster, på helt andra sätt idag än för bara tio år sedan, hänger såklart främst ihop med den teknologiska utvecklingen men även med globala företeelser som pandemier. Men också med det faktum att vår faktiska ålder får allt mindre betydelse. Idag är det större sannolikhet att du har mer gemensamt med 25 årige Darin i Borås eller med 65 åriga Agneta i Farsta än med din jämnåriga granne. Och det påverkar hur vi ska tänka när vi kommunicerar med våra målgrupper.

Hur gamla, eller för all del unga, människor upplever sig vara kan vara avgörande för hur kommunikationen mot de målgrupper vi vill nå ska utformas. Vår data visar att vi som individer generellt sett inte identifierar oss själva som vår faktiska ålder, och att vår självupplevda ålder kan spela större roll än den verkliga. 

I ett tidigare blogginlägg skrev vi om det åldrande men ålderslösa samhället. Vår senaste data bekräftar det: endast i undantagsfall matchar vår självupplevda ålder den faktiska.

 

Källa: ORVESTO Konsument 2022:1. 11 529 intervjuer med svenskar mellan 16-80 år.
Faktisk snittålder: 46,6 år. Upplevd snittålder 42,9 år.

NYA OCH GAMLA INSIKTER OM ÅLDER

Här följer några insikter från vår analys av datan:

 • Unga kroppar med äldre själar - när man är ung upplever man sig som äldre än vad man i själva verket är. Vid 16- och 17-årsåldern känner man sig 2 till 2,5 år äldre än vad man är, vilket är motsvarande +5 år när man är 40! Om du ska nå ut till yngre, tilltala och betrakta dem som om de vore något äldre.
   
 • Det är bara vid ett par tillfällen i livet som vår upplevda ålder harmonierar med vår faktiska: när vi är 20 samt när vi är 31 år gamla. 
   
 • 30-års åldern tycks vara den mest harmoniska tiden i vårt liv, det är då som våra "två åldrar" ligger närmast varandra. Efter det att vi fyllt 30 känner vi oss konsekvent mellan 4 och 9 år yngre än vi är.
   
 • Viktigt att inte tilltala de äldre målgrupper som gamla, för budskapet kommer då inte att appellera till dem. 40 är det nya 38, 60 det nya 54 och 80 det nya 74.

Vill du veta mer?

Här är två alternativ

 • Se vårt tidigare webbseminarium Bortom det uppenbara eller
 • Hör gärna av dig till någon av oss om du vill ha mer information

Laura Macchi

Client Director, Media Division

+46 701 842016

Charlotte Danielsson

Client Manager, Media Division

+ 46701842073

Share Image: 
Blogg om att definiera målgrupper