För läkare och patienter

För att aktörer inom Life Science skall kunna anpassa produkter, information och service efter patienternas önskemål är det viktigt att ta reda på hur både patienter och läkare/vårdpersonal upplever allt som hör sjukvård till.

Vi genomför marknadsundersökningar som fungerar som grundläggande del av kommunikationen mellan de olika aktörerna inom sjukvårdssektorn. Syftet med dessa undersökningar är att kontinuerligt utveckla och förbättra vården och behandlingen för patienten. Vi gör undersökningar med läkare, specialistläkare och annan vårdpersonal för att nå synpunkter och åsikter med inifrånperspektiv. Med vår patientpanel når vi patienter med alla typer av diagnoser.

Vårt mål och vår ambition är att vara marknadsledande i kvalitet, vilket vi lägger grunden till då vi har projektledare och intervjuare som är medicinskt utbildade. Det är också vår ambition att vara ett företag som både läkare, patient och läkemedelsföretag känner förtroende för.

 

Medicinska marknadsundersökningar i punkter:

  • Undersökningar sedan 1985
  • Alla svar presenteras anonymt och du som deltagare kommer inte bli uppringd av säljare etc.
  • Undersökningar i enlighet med PUL och ESOMARs riktlinjer
  • All information som ges till oss behandlas strikt konfidentiellt och används anonymt och åsikter som vi samlar in läggs enbart ihop med åsikter från andra respondenter och uppgifter om vem som har svarat lämnas aldrig vidare till våra uppdragsgivare
  • Vårt syfte är alltid att inhämta information som behövs för utveckling och förbättring - aldrig att påverka eller marknadsföra
  • Vi anpassar intervjuarbetet så att medverkan kan ske på tider utanför ordinarie arbetstid/patientarbete etc.

För läkare och annan vårdpersonal

Du som läkare eller annan vårdpersonal har erfarenhet och attityder som är ovärderliga för våra uppdragsgivare.

Företagen baserar sina beslut om produktutveckling och utbildningsaktiviteter i hög grad utifrån läkares attityder och behov. Är du intresserad av att delge oss dina erfarenheter, synpunkter, tankar eller åsikter genom att medverka i någon av våra undersökningar så skicka ett mail med namn, telefonnummer och specialitet till oss.

För patienter

Vi har byggt upp en omfattande databas med patienter och anhöriga som är villiga att medverka i våra undersökningar som handlar om hälsa och sjukvård.

Panelen växer och vi kan snabbt få fram många patienter med i princip vilken diagnos som helst. Hur används ett speciellt läkemedel? Vilken förpackning är lättast att öppna? Hur skall texten vara formulerad för att vara lättförstådd? Uppfattar patienten problem med doseringen? Hur har emottagande och informationsgivning i vården fungerat?

Frågorna är många och i detta sammanhang är har du som patient ovärderliga erfarenheter och attityder.

Är du intresserad av att delge oss dina erfarenheter, synpunkter, tankar eller åsikter genom att medverka i någon av våra undersökningar, skicka ett mail med namn, telefonnummer och specialitet till oss.

Jonas Collvik

Operations, Göteborg

070-2231593

Share Image: 
Show Booking Form: 
Show mobile improvement form: 
Show Send Request Form: 
Block Contact: 

Vill du bli kontaktad?

Fyll i din e-postadress, så kontaktar vi dig senast nästkommande vardag.