You are here

2020-03-17

TS-upplagorna för dagstidningar 2019

Idag har 2019 års TS-upplagor släppts för den svenska dagspressen. All information finns nu i Kantar Sifos analysverktyg mediafacts.se och på vår webbplats under audit rapporter.

 

Bland storstadstidningar redovisar nu Svenska Dagbladet, GP och Sydsvenska Dagbladet officiella TS-upplagor. Ny för i år är Sydsvenskan.  Vi ser att dagstidningarnas transformation till digitala läsare fortsätter, vilket också avspeglas i TS-upplagorna. Där inkluderas både e-tidningsabonnemang och plusabonnemang, det vill säga abonnenter som betalar för låst redaktionellt innehåll.

 

Upplagetappen de senaste åren har bromsats upp i och med att den digitala abonnemangsstocken växer. Alltfler svenskar väljer att betala för digitalt redaktionellt innehåll. Den digitala upplagan inklusive plusabonnemang, för jämförbara TS-anslutna dagstidningar 4-7 dagars utgivning, utgör knappt 30 procent av den totala TS-upplagan. Föregående år var motsvarande andel ca 23 procent. TS-upplagan totalt sett är nu relativt stabil och vi ser en marginell minskning med knappt 4 procent mellan 2018 och 2019. Betalningsgraden är fortfarande hög, ca 90 procent.

Lars Björkman

Affärsområdeschef Media Audit

076 536 24 10