You are here

2017-04-10

Radiolyssnandet i Sverige 2016 – årsrapport från Kantar Sifos PPM-panel

 

Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige var år 2016 72,5 procent (73,1 procent år 2015). I genomsnitt lyssnar varje person 107 minuter på radio varje dag. Av dessa 107 minuter så sker 57 i det egna hemmet och 50 minuter på annan plats (bil, andra färdmedel, arbete/skola, utomhus etc.). Genomsnittlig räckvidd hemma är 49,4 procent och utanför hemmet 58,4 procent.

Räckvidd och lyssnartid är i stort sett identisk under de fem vardagarna (måndag-fredag 74,0 procent, 113 minuter) för att sjunka något under lördagar (69,8 procent, 97 minuter) och söndagar (67,3 procent, 90 minuter). Det finns i huvudsak två anledningar till att radiolyssnandet är lägre under helgerna. Först och främst tappar radion mycket av arbetsplatslyssningen under helgerna och dels tappar man lyssning i bilen eftersom färre personer nyttjar bilen under helger jämfört med vardagar då arbetsresor och pendling minskar betydligt. För TV råder det omvända förhållandet avseende tittartid som är störst under helgerna.

Det finns inga tydliga säsongsvariationer men under den mest frekventa semestermånaden juli så är radiolyssnandet som lägst med 69,4 procents räckvidd, att jämföra med 72,5 procent över hela året.

Ulf Haraldsson

Client Service Director

0705-258682