You are here

2017-02-02

Räckviddsrapport ORVESTO Konsument 2016:3

Idag den 2 februari lanseras mediernas räckvidder enligt ORVESTO Konsument 2016:3. Undersökningen genomfördes under perioden 1 september – 31 december och totalt var det 12 828 personer som deltog i mätningen.

Totalräckvidder i rapporten
I ORVESTO Konsument 2016:3 redovisar vi räckviddsdata för både analog och digital läsning av printmedier för samma tidsperiod (september - december 2016). Rapporten innehåller antalet läsare fördelat på analog (inklusive e-tidning) och digital läsning (www och mobilt) samt en totalräckvidd som visar mediets totala räckvidd. I den här rapporten skiljer vi inte på mobil och dator utan redovisar endast en total digital räckvidd. För dagspress är den digitala definitionen genomsnittlig dag medan den för tidskrifter, med sin lägre utgivningstakt, är genomsnittlig vecka.
Tidigare har den lokala dagspressen endast redovisats på helårsnivå men nu redovisas även denna i varje delårsrapport. 

I den här rapporten redovisas endast titlar med cirka 20 000 eller fl er printläsare. I Sesame-databaserna återfinns som vanligt alla titlar.

E-tidningsläsning inkluderad i printräckvidden
Räckvidderna för print omfattar sedan undersökningen 2016:1 även e-tidningar (med e-tidning avses en digital kopia av hela papperstidningen). Skälet till detta är just att det är en exakt kopia av titeln och att den därför bör räknas in i den ordinarie räckvidden. Det betyder att printmedier nu kan tillgodogöra sig ytterligare en form av läsning som tidigare inte mätts.Då detta innebär ett naturligt tillskott av läsare ska man ha detta i åtanke när man analyserar den nya datan och jämför den med mätningar gjorda före 2016:1.

Peter Callius

Affärsområdeschef – MEDIA

0701-842191