You are here

2018-06-14

ORVESTO KONSUMENT 2018:1

ORVESTO Konsument 2018:1 
 
Idag den 14 juni lanseras mediernas räckvidder enligt ORVESTO Konsument 2018:1. Undersökningen genomfördes under perioden 1 januari – 30 april och totalt deltog 13 354 personer i mätningen. 
 
Förändringar i räckviddsfrågan för dagspress

För de tidningar som har söndagsutgivning så togs det svarsalternativet bort i undersökningen 2017:1 och ersattes i stället av en fråga som mäter läsande en genomsnittlig veckodag. 
 
Bakgrunden är helt enkelt att det blivit otidsenligt att separera söndagstidningen och att fortfarande mäta lördag som en ”vardag”. Dessutom är det tydligt att utvecklingen av  e-tidningsläsandet gör att begreppet en genomsnittlig dag blivit tydligare och mer lättförståeligt för respondenter. 
 
Innan denna ändring gjordes genomfördes en pilotstudie på drygt 8000 respondenter. Den nya frågan omfattar i princip endast storstadsmorgontidningarna och kvällspressen och innebär att direkta jämförelser med tidigare mätningar skall göras med försiktighet. 
 
E-tidningsläsning inkluderad i printräckvidden

Räckvidderna för print omfattar sedan undersökningen 2016:1 även e-tidningar (med e-tidning avses en digital kopia av hela papperstidningen). Skälet till detta är just att det är en exakt kopia av titeln och att den därför bör räknas in i den ordinarie räckvidden. Det betyder att printmedier nu kan tillgodogöra sig ytterligare en form av läsning som tidigare inte mätts. 
 
Då detta innebär ett naturligt tillskott av läsare ska man ha detta i åtanke när man analyserar den nya datan och jämför den med mätningar gjorda före 2016:1. D.v.s. möjligheten till direkta jämförelser mellan mätningarna är begränsad. 
 
Nya tidskriftstitlar

Följande tidskriftstitlar har tillkommit (antal läsare av ett genomsnittligt nummer). 

  • Forskning & Framsteg 132 000
  • Lantmannen 38 000
  • Motor 118 000
  • Nöjesguiden 97 000
  • Svenskt Fiske 63 000  

Totalt har de redovisade tidskrifterna 25 898 000 bruttoläsare. Det betyder att varje person läser i snitt 3,3 av de redovisade tidskriftstitlarna. Denna siffra har gått ned något under det senaste året - I 2017:3 var motsvarande siffra 3,5 i 2017:2 var den 3,6 och i 2017:1 var den 3,7. 
 
För information om räckviddsutvecklingen över tid hänvisar vi till vår hemsida www.tns-sifo.se där det fi nns en pdf-fi l med tidsserie titel för titel tillbaka till 2009. 
 

Johanna Ollevik

Media, Stockholm

070-184 20 75

Eva Springmann

Media, Stockholm