You are here

2018-03-09

ORVESTO Konsument 2017 Helår

Idag den 9 mars lanseras mediernas räckvidder enligt ORVESTO Konsument 2017 Helår.
Undersökningen genomfördes under perioden januari – december och totalt
deltog 39 455 personer i mätningen.

Förändringar i räckviddsfrågan för dagspress
För de tidningar som har söndagsutgivning så togs det svarsalternativet bort i undersökningen 2017:1
och ersattes i stället av en fråga som mäter läsande en genomsnittlig veckodag.

Bakgrunden är helt enkelt att det blivit otidsenligt att separera söndagstidningen och att fortfarande
mäta lördag som en ”vardag”. Dessutom är det tydligt att utvecklingen av e tidningsläsandet gör att
begreppet en genomsnittlig dag blivit tydligare och mer lättförståeligt för respondenter.

Innan denna ändring gjordes genomfördes en pilotstudie på drygt 8000 respondenter.
Den nya frågan omfattar i princip endast storstadsmorgontidningarna och kvällspressen och innebär
att direkta jämförelser med tidigare mätningar skall göras med försiktighet.

Totalräckvidder för print
Vi vill också uppmärksamma på att många printtitlar mäter både sin analoga och sin digitala läsning.
I ORVESTO Konsument 2017 redovisar vi räckviddsdata för både analog och digital läsning av
printmedier för samma tidsperiod (jan – dec 2017). Rapporten innehåller antalet läsare fördelat på
analog (inklusive e-tidning) och digital läsning (www och mobilt) samt en totalräckvidd som visar
mediets totala räckvidd.

I den här rapporten skiljer vi inte på mobil och dator utan redovisar endast en total digital räckvidd.
För dagspress är den digitala defi nitionen genomsnittlig dag medan den för tidskrifter, med sin lägre
utgivningstakt, är genomsnittlig vecka.

Det syns också tydligt i rapporten att ett fåtal titlar nått sin digitala ”tipping point” (d.v.s. man har fl er
digitala än analoga läsare). För att utvärdera ett medievarumärke och dess utveckling måste givetvis
alla plattformar beaktas.

E-tidningsläsning inkluderad i printräckvidden
Räckvidderna för print omfattar sedan undersökningen 2016:1 även e-tidningar (med e-tidning avses
en digital kopia av hela papperstidningen). Skälet till detta är just att det är en exakt kopia av titeln och
att den därför bör räknas in i den ordinarie räckvidden. Det betyder att printmedier nu kan
tillgodogöra sig ytterligare en form av läsning som tidigare inte mätts.
Då detta innebär ett naturligt tillskott av läsare ska man ha detta i åtanke när man analyserar den nya
datan och jämför den med mätningar gjorda före 2016:1. D.v.s. möjligheten till direkta jämförelser
mellan mätningarna är begränsad.

 

LÄS MER

Läs mer