You are here

2021-05-12

Diversity Month maj 2021 - Rättvisaren - Inkludering och mångfald i media och reklam

Varför Diversity month
EU har utsett maj 2021 till en månad med fokus på mångfald och inkludering på våra arbetsplatser. Företag och organisationer runt om i Europa firar tillsammans det arbete som pågår i syfte att främja mer mångfald och driva på mer inkluderande arbetsmiljöer.

Oavsett om man redan arbetar aktivt med mångfaldsfrågor eller inte, är det här en chans för alla typer av organisationer i EU att stå upp för mångfalden och göra konkreta insatser. 

Nuläge
Idag är social hållbarhet del i FN:s globala mål för hållbara samhällen (Agenda 2030) som flera länder, företag och organisationer arbetar efter. Dock saknas det ofta kunskap och erfarenhet i hur det går att belysa mångfald och inkludering. Det vill vi ändra på.


Vad vi kan bidra med
Vi kan bidra med att öka medvenheten om olika sätt att följa upp mångfald och inkludering.

Detta gör vi med en rapportserie i tre delar på temat – Mångfald är kompetens i vilken form den än kommer. Maj 2021 avslutas med ett sammanfattande webinar där vi samlar röster som varit drivande i några av våra projekt.

I denna första del lyfter vi insikter från Rättvisaren 2019 och 2020, rapporter som Mediekompaniet publicerar i samarbete med Kantar Sifo.

 

Webinar
Den 27 maj bjuder vi in till webinar om att följa upp mångfald och inkludering: "Mångfald är kompetens i vilken form den än kommer"

Samma dag bjuder även Kantar globalt in till ett webinar: "The power of inclusive portrayal in advertising"

Hanna Stolpe

Marketing communication

+46 (0)76-5362215

Kreativ marknadskommunikatör och innehållskreatör med särskilt intresse för mediekultur och varumärken.